ΤΕΠΑΚ: Πιστοποίηση για καλές πρακτικές στην Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Η πιστοποίηση έγινε από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν πιστοποιηθεί ως Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:

  1. Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά του προσωπικού (Στόχος: Συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής) – αφορά τα μέλη Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού -και
  2. Εκπαίδευση Διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Στόχος: Επαγγελματική κατάρτιση) – αφορά τα μέλη Διοικητικού προσωπικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης για πιστοποίηση περιλάμβανε διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων από ανεξάρτητους αξιολογητές του Φορέα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ακαδημαϊκών και Διοικητικών μελών. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους του συναδέλφους που πρόθυμα συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση αποτελεί επιβράβευση της δέσμευσης μας για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Η απονομή της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 21 Νοεμβρίου 2017. 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Η πιστοποίηση έγινε από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν πιστοποιηθεί ως Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:

  1. Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά του προσωπικού (Στόχος: Συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής) – αφορά τα μέλη Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού -και
  2. Εκπαίδευση Διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Στόχος: Επαγγελματική κατάρτιση) – αφορά τα μέλη Διοικητικού προσωπικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης για πιστοποίηση περιλάμβανε διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων από ανεξάρτητους αξιολογητές του Φορέα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ακαδημαϊκών και Διοικητικών μελών. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους του συναδέλφους που πρόθυμα συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση αποτελεί επιβράβευση της δέσμευσης μας για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Η απονομή της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 21 Νοεμβρίου 2017.