Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα


Νέα-Ανακοινώσεις

Αγρο-Ταυτότητα

Ο αγρο-διατροφικός τομέας στην επικράτεια της Κύπρου και της Ελλάδος έχει απήχηση τόσο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του δύναται να τον μετατρέψει σε ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Με βάση την προοπτική αυτή, τα τοπικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας, καθορίζοντας επίσης την “ταυτότητα” της κάθε περιοχής, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των προϊόντων, των χαρακτηριστικών και της κουλτούρας της περιοχής, αναπαριστώντας την τοπική “αγρο-διατροφική” κληρονομιά, στοιχεία σημαντικά για τις γεωγραφικές περιοχές της  Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου.

Το έργο Αγρο-Ταυτότητα που υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και εθνικούς πόρους, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω επιστημονικής τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή και της δόμησης μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τον τόπο παραγωγής, τόσο για τα πιστοποιημένα (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ) όσο και για τα μη πιστοποιημένα προϊόντα.

Η καινοτομική προσέγγιση του έργου βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση: α) Γενετικής ταυτότητας, β) Ισοτοπικού αποτυπώματος και  γ) Μικροβιακού προφίλ, που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα μέσα παραγωγής και την προέλευσή τους (βοτανική & γεωγραφική).    

Συνδυάζοντας επιχειρησιακά θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο να αποκτήσουν τα τοπικά προϊόντα ποιότητας Βορείου Αιγαίου και Κύπρου ταυτότητα γνησιότητας και διεθνώς  αναγνωρίσιμο brand-name, ενισχύοντας καταλυτικά, με ανοιχτές για όλες τις ΜΜΕ εφαρμογές, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αυθεντικών τοπικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.               

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου στις 12 Οκτωβρίου στις 17:30 στην οποία θα γίνει ενημέρωση για τη δυναμική και τις προοπτικές του προγράμματος.

Πρόσκληση 

Media Leaflet 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Αγρο-Ταυτότητα

Ο αγρο-διατροφικός τομέας στην επικράτεια της Κύπρου και της Ελλάδος έχει απήχηση τόσο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του δύναται να τον μετατρέψει σε ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Με βάση την προοπτική αυτή, τα τοπικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας, καθορίζοντας επίσης την “ταυτότητα” της κάθε περιοχής, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των προϊόντων, των χαρακτηριστικών και της κουλτούρας της περιοχής, αναπαριστώντας την τοπική “αγρο-διατροφική” κληρονομιά, στοιχεία σημαντικά για τις γεωγραφικές περιοχές της  Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου.

Το έργο Αγρο-Ταυτότητα που υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και εθνικούς πόρους, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω επιστημονικής τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή και της δόμησης μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τον τόπο παραγωγής, τόσο για τα πιστοποιημένα (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ) όσο και για τα μη πιστοποιημένα προϊόντα.

Η καινοτομική προσέγγιση του έργου βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση: α) Γενετικής ταυτότητας, β) Ισοτοπικού αποτυπώματος και  γ) Μικροβιακού προφίλ, που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα μέσα παραγωγής και την προέλευσή τους (βοτανική & γεωγραφική).    

Συνδυάζοντας επιχειρησιακά θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο να αποκτήσουν τα τοπικά προϊόντα ποιότητας Βορείου Αιγαίου και Κύπρου ταυτότητα γνησιότητας και διεθνώς  αναγνωρίσιμο brand-name, ενισχύοντας καταλυτικά, με ανοιχτές για όλες τις ΜΜΕ εφαρμογές, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αυθεντικών τοπικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.               

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου στις 12 Οκτωβρίου στις 17:30 στην οποία θα γίνει ενημέρωση για τη δυναμική και τις προοπτικές του προγράμματος.

Πρόσκληση 

Media Leaflet