Ευρωπαϊκό Εργαστήριο COST – «Quantifying the Value of Structural Health Monitoring» στο ΤΕΠΑΚ


Πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο COST “Final TU402: Quantifying the Value of Structural Health Monitoring” στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων και μελετών του δικτύου συνεργασίας COST που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης της υγείας κατασκευών και της επιπρόσθετης αξίας που προσφέρει η υιοθέτηση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό και διαχείριση των κατασκευών και υποδομών.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν επιστήμονες ειδικοί στα θέματα αυτά από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία από Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, Ελβετία, Βρετανία, Ιταλία, Νορβηγία, Γερμανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και την Κύπρο.

Συντονιστές του συγκεκριμένου προγράμματος COST στο οποίο συμμετέχει και το ΤΕΠΑΚ είναι το Technical University of Denmark ενώ την οργάνωσή του εργαστηρίου στο ΤΕΠΑΚ ανέλαβαν η Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου και ο Δρ Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Πρόσφατα άρθρα

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο COST “Final TU402: Quantifying the Value of Structural Health Monitoring” στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων και μελετών του δικτύου συνεργασίας COST που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης της υγείας κατασκευών και της επιπρόσθετης αξίας που προσφέρει η υιοθέτηση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό και διαχείριση των κατασκευών και υποδομών.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν επιστήμονες ειδικοί στα θέματα αυτά από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία από Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, Ελβετία, Βρετανία, Ιταλία, Νορβηγία, Γερμανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και την Κύπρο.

Συντονιστές του συγκεκριμένου προγράμματος COST στο οποίο συμμετέχει και το ΤΕΠΑΚ είναι το Technical University of Denmark ενώ την οργάνωσή του εργαστηρίου στο ΤΕΠΑΚ ανέλαβαν η Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου και ο Δρ Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.