Η Remedica στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικης ευθύνης στηρίζει την ανοικτή πρόσβαση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο


Νέα-Ανακοινώσεις

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 δόθηκε από την εταιρεία Remedica Ltd η δεύτερη δόση χρηματοδότησης προς το ταμείο “Remedica Open Access Author Fund”. Το ποσό των €10.000 παρέλαβε ο Διευθυντή Βιβλιοθήκης κ. Μ. Ζέρβας.

Στις 24 Οκτωβρίου 2017 και στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (23-29 Οκτωβρίου 2017), είχε προηγηθεί η συμφωνία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας Remedica Ltd για ανανέωση του Συμφωνητικού Συνεργασίας με το συνολικό ποσό των €20.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Remedica Ltd έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του Ταμείου τα τελευταία 6 χρόνια.

Το ταμείο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών. Το ταμείο καλύπτει τα έξοδα δημοσίευσης της έρευνας τους σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο εδώ:

https://library.cut.ac.cy/el/node/1091

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 δόθηκε από την εταιρεία Remedica Ltd η δεύτερη δόση χρηματοδότησης προς το ταμείο “Remedica Open Access Author Fund”. Το ποσό των €10.000 παρέλαβε ο Διευθυντή Βιβλιοθήκης κ. Μ. Ζέρβας.

Στις 24 Οκτωβρίου 2017 και στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (23-29 Οκτωβρίου 2017), είχε προηγηθεί η συμφωνία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας Remedica Ltd για ανανέωση του Συμφωνητικού Συνεργασίας με το συνολικό ποσό των €20.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Remedica Ltd έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του Ταμείου τα τελευταία 6 χρόνια.

Το ταμείο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών. Το ταμείο καλύπτει τα έξοδα δημοσίευσης της έρευνας τους σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο εδώ:

https://library.cut.ac.cy/el/node/1091