Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας


Νέα-Ανακοινώσεις

 

The Research Promotion Foundation Acknowledges the EXPOSOGAS Project during Researcher’s Week  

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας 2019, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συμπεριέλαβε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί 
κίνδυνοι υγείας που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγείας του ΤΕΠΑΚ (ανοιχτή για το κοινό).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου, 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο 2 στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020. Η εκδήλωση θα είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που άπτονται της χρήσης υδρογονανθράκων στην καθημερινότητά μας, τα πιθανά σενάρια έκθεσης μας που εμπερικλείουν πιθανή αύξηση ρίσκου υγείας και πως μπορούμε να προστατευτούμε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu  

 

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

 

The Research Promotion Foundation Acknowledges the EXPOSOGAS Project during Researcher’s Week  

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας 2019, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συμπεριέλαβε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή μας ζωή και δυνητικοί 
κίνδυνοι υγείας που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγείας του ΤΕΠΑΚ (ανοιχτή για το κοινό).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου, 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο 2 στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020. Η εκδήλωση θα είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που άπτονται της χρήσης υδρογονανθράκων στην καθημερινότητά μας, τα πιθανά σενάρια έκθεσης μας που εμπερικλείουν πιθανή αύξηση ρίσκου υγείας και πως μπορούμε να προστατευτούμε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu