Ο ρόλος του PortCDM στο Λιμάνι της Λεμεσού και στις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρού Μήκους στην Ανατολική Μεσόγειο


Νέα-Ανακοινώσεις

Άρθρο στο UNCTAD από ερευνητές του ΤΕΠΑΚ επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο του PortCDM στο Λιμάνι της Λεμεσού για Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρού Μήκους στην Ανατολική Μεσόγειο

Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν πια την σημασία που διαδραματίζει το PortCDM (Port Collaborative Decision Making)  στη βελτίωση της αποδοτικότητας των θαλάσσιων μεταφορών μικρού μήκους βασισμένοι σε πρόσφατη μελέτη που έχει γίνει για το ρόλο της βελτιωμένης συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ λιμανιών. Η εν λόγω μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) έχει συγγραφεί από τους Mikael Lind (Research Institutes of Sweden - RISE - και Chalmers University of Technology, Sweden); Μιχάλη Μιχαηλίδη (ΤΕΠΑΚ); Robert Ward (RISE), Ηρόδοτο Ηροδότου (ΤΕΠΑΚ) και Richard T. Watson (RISE και University of Georgia, USA). Η μελέτη επικεντρώνεται σε θαλάσσιες μεταφορές μικρού μήκους στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα το Λιμάνι της Λεμεσού και στην ουσία αποτελεί μια περίληψη του ερευνητικού άρθρου “Port-2-Port Communication Enhancing Short Sea Shipping Performance: The Case Study of Cyprus and the Eastern Mediterranean” το οποίο έχει δημοσιευτεί πρόσφατα στο Περιοδικό MDPI Sustainability από τους  Μιχάλη Μιχαηλίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Mikael Lind και Richard T. Watson.

Για πρόσβαση στο άρθρο του UNCTAD πατήστε εδώ https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2102.

Για πρόσβαση στο ερευνητικό άρθρο του περιοδικού ανοικτής πρόσβασης MDPI Sustainability “Port-2-Port Communication Enhancing Short Sea Shipping Performance: The Case Study of Cyprus and the Eastern Mediterranean” πατήστε εδώ https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1912.

Η δουλειά αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  είναι ένα έργο με τριετή διάρκεια που έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019, έχοντας  προϋπολογισμό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services, καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime. O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

 

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Μιχάλης Μιχαηλίδης,

Επίκουρος καθηγητής,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πρόσφατα άρθρα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Άρθρο στο UNCTAD από ερευνητές του ΤΕΠΑΚ επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο του PortCDM στο Λιμάνι της Λεμεσού για Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρού Μήκους στην Ανατολική Μεσόγειο

Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν πια την σημασία που διαδραματίζει το PortCDM (Port Collaborative Decision Making)  στη βελτίωση της αποδοτικότητας των θαλάσσιων μεταφορών μικρού μήκους βασισμένοι σε πρόσφατη μελέτη που έχει γίνει για το ρόλο της βελτιωμένης συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ λιμανιών. Η εν λόγω μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) έχει συγγραφεί από τους Mikael Lind (Research Institutes of Sweden - RISE - και Chalmers University of Technology, Sweden); Μιχάλη Μιχαηλίδη (ΤΕΠΑΚ); Robert Ward (RISE), Ηρόδοτο Ηροδότου (ΤΕΠΑΚ) και Richard T. Watson (RISE και University of Georgia, USA). Η μελέτη επικεντρώνεται σε θαλάσσιες μεταφορές μικρού μήκους στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα το Λιμάνι της Λεμεσού και στην ουσία αποτελεί μια περίληψη του ερευνητικού άρθρου “Port-2-Port Communication Enhancing Short Sea Shipping Performance: The Case Study of Cyprus and the Eastern Mediterranean” το οποίο έχει δημοσιευτεί πρόσφατα στο Περιοδικό MDPI Sustainability από τους  Μιχάλη Μιχαηλίδη, Ηρόδοτο Ηροδότου, Mikael Lind και Richard T. Watson.

Για πρόσβαση στο άρθρο του UNCTAD πατήστε εδώ https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2102.

Για πρόσβαση στο ερευνητικό άρθρο του περιοδικού ανοικτής πρόσβασης MDPI Sustainability “Port-2-Port Communication Enhancing Short Sea Shipping Performance: The Case Study of Cyprus and the Eastern Mediterranean” πατήστε εδώ https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1912.

Η δουλειά αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  είναι ένα έργο με τριετή διάρκεια που έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019, έχοντας  προϋπολογισμό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services, καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime. O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

 

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Μιχάλης Μιχαηλίδης,

Επίκουρος καθηγητής,

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής