Με δύο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκη ‘Ενωση ξεκινά το ακαδημαικό έτος το ερευνητικό εργαστήρι "Art + Design: elearning lab – design for social change"


Νέα-Ανακοινώσεις

 Το ερευνητικό εργαστήρι "Art + Design: elearning lab – design for social change" του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με δύο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκη ‘Ενωση.

1) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Τίτλος Έργου: Πολιτιστική και Καλλιτεχνική  Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - CREATION (KA204-061315). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Στο επίκεντρο των διαφόρων προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η συζήτηση για τις δημιουργικές οικονομίες, τα χαρακτηριστικά τους και οι τοπικές ιδιαιτερότητες και η ανάγκη εκπαίδευσης ενηλίκων για ένα μελλοντικό εργατικό δυναμικό που διαθέτει τόσο δημιουργικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες όσο και σημαντική επιχειρηματική διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η σταδιακή μετάβαση από μια σχεδόν αποκλειστική εστίαση στη διαχείριση στις δυνατότητες της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, έχει δει μια έκρηξη ενδιαφέροντος και ένα πλήθος ορισμών της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας ως παιδαγωγική προσέγγιση ή / και πρακτική κατάρτιση για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η πρόθεση μέσω του έργου CREATION είναι να διερευνήσει τις θεωρητικές ρίζες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την πρακτική κατάρτιση στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα, απευθυνόμενη σε ομάδες που υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα, όπως οι γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένο υπόβαθρο (μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο).

2) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τίτλος έργου: Ο Τρίτος Τρόπος (T3W) - (KA202-0E9C7D50). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Ο Τρίτος Τρόπος είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ του τομέα της επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιχειρήσεων του αποκαλούμενου «Τρίτου Τομέα». Στο επίκεντρο της πρότασης του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας κατεύθυνσης σπουδών για μαθητές από διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία γύρω από επαγγελματικά και επιχειρηματικά θέματα που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή

(MOOC) ή μέσω ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης μέσω ενός Virtual Learning Environment (VLE), καθώς επίσης και ως καινοτόμα προγράμματα μαθημάτων μέσω επικοινωνίας face-to-face. Το έργο αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οδών διδακτέας ύλης μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων και επικοινωνίας. Θα ενσωματωθεί στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα των συνεταίρων για να εξασφαλίσει αποτελεσματική εμβέλεια.

Το ερευνητικό εργαστήρι «Art + Design: eLearning Lab - design for social change» ασχολείται με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρακτικές που είναι κοινωνικά προσανατολισμένες με παρεμβάσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και τη μάθηση με τεχνολογία. Τα μέλη του εργαστηρίου είναι: Δρ. Νίκος Σούλελες, Δρ. Ανδρέας Λαγός, Δρ. Στεφανία Σάββα, Δρ. Ειρήνη Παπαγεωργίου, Δήμητρα Περδίου, Κλαίρη Πίλλαρ, Ελένη Δημητριάδου, Γιώργος Κυριακίδης και Δρ. Ana Ferreira (www.elearningartdesign.org).

Πρόσφατα άρθρα

«TALES OF CYPRUS» A tribute to a bygone era by Constantinos Emmanuelle

«TALES OF CYPRUS» A tribute to a bygone era by Constantinos Emmanuelle

Μελέτη rECORD: Μην αργείς! Καταγραφή των Ρευματικών και Μυοσκλετικών παθήσεων στην κοινότητα

Μελέτη rECORD: Μην αργείς! Καταγραφή των Ρευματικών και Μυοσκλετικών παθήσεων στην κοινότητα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

 Το ερευνητικό εργαστήρι "Art + Design: elearning lab – design for social change" του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με δύο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκη ‘Ενωση.

1) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Τίτλος Έργου: Πολιτιστική και Καλλιτεχνική  Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - CREATION (KA204-061315). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Στο επίκεντρο των διαφόρων προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η συζήτηση για τις δημιουργικές οικονομίες, τα χαρακτηριστικά τους και οι τοπικές ιδιαιτερότητες και η ανάγκη εκπαίδευσης ενηλίκων για ένα μελλοντικό εργατικό δυναμικό που διαθέτει τόσο δημιουργικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες όσο και σημαντική επιχειρηματική διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η σταδιακή μετάβαση από μια σχεδόν αποκλειστική εστίαση στη διαχείριση στις δυνατότητες της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, έχει δει μια έκρηξη ενδιαφέροντος και ένα πλήθος ορισμών της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας ως παιδαγωγική προσέγγιση ή / και πρακτική κατάρτιση για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η πρόθεση μέσω του έργου CREATION είναι να διερευνήσει τις θεωρητικές ρίζες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την πρακτική κατάρτιση στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα, απευθυνόμενη σε ομάδες που υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα, όπως οι γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένο υπόβαθρο (μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο).

2) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τίτλος έργου: Ο Τρίτος Τρόπος (T3W) - (KA202-0E9C7D50). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Ο Τρίτος Τρόπος είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ του τομέα της επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιχειρήσεων του αποκαλούμενου «Τρίτου Τομέα». Στο επίκεντρο της πρότασης του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας κατεύθυνσης σπουδών για μαθητές από διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία γύρω από επαγγελματικά και επιχειρηματικά θέματα που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή

(MOOC) ή μέσω ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης μέσω ενός Virtual Learning Environment (VLE), καθώς επίσης και ως καινοτόμα προγράμματα μαθημάτων μέσω επικοινωνίας face-to-face. Το έργο αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οδών διδακτέας ύλης μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων και επικοινωνίας. Θα ενσωματωθεί στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα των συνεταίρων για να εξασφαλίσει αποτελεσματική εμβέλεια.

Το ερευνητικό εργαστήρι «Art + Design: eLearning Lab - design for social change» ασχολείται με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρακτικές που είναι κοινωνικά προσανατολισμένες με παρεμβάσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και τη μάθηση με τεχνολογία. Τα μέλη του εργαστηρίου είναι: Δρ. Νίκος Σούλελες, Δρ. Ανδρέας Λαγός, Δρ. Στεφανία Σάββα, Δρ. Ειρήνη Παπαγεωργίου, Δήμητρα Περδίου, Κλαίρη Πίλλαρ, Ελένη Δημητριάδου, Γιώργος Κυριακίδης και Δρ. Ana Ferreira (www.elearningartdesign.org).