Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

To Τμήμα Νοσηλευτικής, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγουν ερευνητική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της ψυχο-νοητικής ανταπόκρισης των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας. Στη μελέτη αυτή, καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, κτλ) που εργάζονται στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής.

Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη, της οποίας τα δεδομένα θα συλλεχθούν μέσω ενός διαδικτυακού ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Το ερευνητικό πρωτόκολλο της μελέτης έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου [ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.89].

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αναμένεται να παράσχουν δεδομένα χρήσιμα, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθούν στοχευμένες παρεμβάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας.  Ειδικότερα, μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να αναδειχτεί ο βαθμός αναγκαιότητας διαμόρφωσης παρεμβάσεων ενδυνάμωσης ή/και τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών αναφορικά με την επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας λόγω της έκθεσής τους στις παρούσες συνθήκες πανδημίας.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι: 

Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής (Επικεφαλής μελέτης) Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Chatzittofis.andreas@ucy.ac.cy , 22895209.

Δρ. Μαρία Καρανικόλα,, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

To Τμήμα Νοσηλευτικής, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγουν ερευνητική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της ψυχο-νοητικής ανταπόκρισης των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας. Στη μελέτη αυτή, καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, κτλ) που εργάζονται στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής.

Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη, της οποίας τα δεδομένα θα συλλεχθούν μέσω ενός διαδικτυακού ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Το ερευνητικό πρωτόκολλο της μελέτης έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου [ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.89].

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αναμένεται να παράσχουν δεδομένα χρήσιμα, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθούν στοχευμένες παρεμβάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας.  Ειδικότερα, μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να αναδειχτεί ο βαθμός αναγκαιότητας διαμόρφωσης παρεμβάσεων ενδυνάμωσης ή/και τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών αναφορικά με την επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας λόγω της έκθεσής τους στις παρούσες συνθήκες πανδημίας.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι: 

Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής (Επικεφαλής μελέτης) Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Chatzittofis.andreas@ucy.ac.cy , 22895209.

Δρ. Μαρία Καρανικόλα,, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια-Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου