STEAM Δημοσίευση: “Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges“


Νέα-Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος STEAM δημοσιεύθηκε πρόσφατα άρθρο έρευνας / αναθεώρησης στο περιοδικό διεθνούς κύρους  IEEE Internet of Things Journal. Το άρθρο με τίτλο: “Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges“ έχει συγγραφεί από τους Sheraz Aslam, Μιχάλη Μιχαηλίδη και Ηρόδοτο Ηροδότου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. 

Το «Διαδίκτυο των Πλοίων –  Internet of Ships (IoS)» είναι ένας νέος τομέας εφαρμογής του IoT που αναφέρεται σε ένα δίκτυο έξυπνων διασυνδεδεμένων θαλάσσιων αντικειμένων, τα οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε φυσική συσκευή ή υποδομή που σχετίζεται με πλοίο, λιμάνι ή την ίδια τη μεταφορά, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως προς τη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική του IoS, στα βασικά του στοιχεία και στα κύρια χαρακτηριστικά του. Η μελέτη εξετάζει επίσης την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για αναδυόμενες έξυπνες εφαρμογές που σχετίζονται με το IoS, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων ασφάλειας, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης διαδρομών, συλλογικής λήψης αποφάσεων, αυτόματης ανίχνευσης σφαλμάτων και προληπτικής συντήρησης, παρακολούθησης φορτίου, παρακολούθησης περιβάλλοντος, ενεργειακά αποδοτικών λειτουργιών και αυτοματοποιημένου αγκυροβόλιου. Επίσης, οι ανοιχτές προκλήσεις που παρουσιάζονται στο έγγραφο παρέχουν έναν χάρτη πορείας προς βελτιστοποιημένες θαλάσσιες επιχειρήσεις και αυτόνομη ναυτιλία.

Διαβάστε το δημοσιευμένο άρθρο στους πιο κάτω συνδέσμους: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9090272

https://www.researchgate.net/publication/341160084_Internet_of_Ships_A_Survey_on_Architectures_Emerging_Applications_and_Challenges

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services, καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime. O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

 

Συντονιστής του έργου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο: 

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ( michalis.michaelides@cut.ac.cy)

 

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος STEAM δημοσιεύθηκε πρόσφατα άρθρο έρευνας / αναθεώρησης στο περιοδικό διεθνούς κύρους  IEEE Internet of Things Journal. Το άρθρο με τίτλο: “Internet of Ships: A Survey on Architectures, Emerging Applications, and Challenges“ έχει συγγραφεί από τους Sheraz Aslam, Μιχάλη Μιχαηλίδη και Ηρόδοτο Ηροδότου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. 

Το «Διαδίκτυο των Πλοίων –  Internet of Ships (IoS)» είναι ένας νέος τομέας εφαρμογής του IoT που αναφέρεται σε ένα δίκτυο έξυπνων διασυνδεδεμένων θαλάσσιων αντικειμένων, τα οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε φυσική συσκευή ή υποδομή που σχετίζεται με πλοίο, λιμάνι ή την ίδια τη μεταφορά, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως προς τη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική του IoS, στα βασικά του στοιχεία και στα κύρια χαρακτηριστικά του. Η μελέτη εξετάζει επίσης την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για αναδυόμενες έξυπνες εφαρμογές που σχετίζονται με το IoS, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων ασφάλειας, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης διαδρομών, συλλογικής λήψης αποφάσεων, αυτόματης ανίχνευσης σφαλμάτων και προληπτικής συντήρησης, παρακολούθησης φορτίου, παρακολούθησης περιβάλλοντος, ενεργειακά αποδοτικών λειτουργιών και αυτοματοποιημένου αγκυροβόλιου. Επίσης, οι ανοιχτές προκλήσεις που παρουσιάζονται στο έγγραφο παρέχουν έναν χάρτη πορείας προς βελτιστοποιημένες θαλάσσιες επιχειρήσεις και αυτόνομη ναυτιλία.

Διαβάστε το δημοσιευμένο άρθρο στους πιο κάτω συνδέσμους: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9090272

https://www.researchgate.net/publication/341160084_Internet_of_Ships_A_Survey_on_Architectures_Emerging_Applications_and_Challenges

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services, καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime. O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

 

Συντονιστής του έργου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο: 

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ( michalis.michaelides@cut.ac.cy)