Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΤΕΠΑΚ - Δήμου Αραδίππου


Νέα-Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος Αραδίππου. Μέσα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου  τα δύο μέρη διευρύνουν «την επιστημονική, εκπαιδευτική και άλλη συνεργασία μεταξύ τους». Συγκεκριμένα, η συμφωνία καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: Κοινές Πολιτιστικές, Επιστημονικές και Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, Συμβουλευτικές-Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, παραχώρηση υποτροφιών σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης. 

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή καταγραφή της ιστορίας του Δήμου Αραδίππου, επισημαίνοντας  ότι το  Πανεπιστήμιο, ως κοινωνικός εταίρος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον κοινωνικό ιστό και ειδικότερα με τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρύτανης συνεχάρη, επίσης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, Δρα Μαρίνο Ιωαννίδη, για τη συμβολή του στην επίτευξη αυτής της συνεργασίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η ψηφιοποίηση του αρχείου του Δήμου, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου, θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για όσους θέλουν να μάθουν για την ιστορία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ανέφερε ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι το επιστέγασμα μιας μακράς συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ η οποία αφορούσε τη διενέργεια μελετών για διάφορα θέματα, τη συμμετοχή καθηγητών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Αραδίππου κ.ά. «Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τους συνεργάτες του, για τη θετική και εποικοδομητική  στάση που επέδειξαν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για διεύρυνση και εμβάθυνση της μεταξύ μας συνεργασίας», ανέφερε ο Δήμαρχος Αραδίππου, δηλώνοντας βέβαιος ότι η συνεργασία θα αποβεί αμοιβαία επωφελής.  

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Πρωτόκολλο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Δήμος Αραδίππου. Μέσα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου  τα δύο μέρη διευρύνουν «την επιστημονική, εκπαιδευτική και άλλη συνεργασία μεταξύ τους». Συγκεκριμένα, η συμφωνία καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: Κοινές Πολιτιστικές, Επιστημονικές και Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, Συμβουλευτικές-Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, παραχώρηση υποτροφιών σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης. 

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή καταγραφή της ιστορίας του Δήμου Αραδίππου, επισημαίνοντας  ότι το  Πανεπιστήμιο, ως κοινωνικός εταίρος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον κοινωνικό ιστό και ειδικότερα με τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρύτανης συνεχάρη, επίσης, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, Δρα Μαρίνο Ιωαννίδη, για τη συμβολή του στην επίτευξη αυτής της συνεργασίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η ψηφιοποίηση του αρχείου του Δήμου, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου, θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για όσους θέλουν να μάθουν για την ιστορία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ανέφερε ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι το επιστέγασμα μιας μακράς συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ η οποία αφορούσε τη διενέργεια μελετών για διάφορα θέματα, τη συμμετοχή καθηγητών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Αραδίππου κ.ά. «Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τους συνεργάτες του, για τη θετική και εποικοδομητική  στάση που επέδειξαν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για διεύρυνση και εμβάθυνση της μεταξύ μας συνεργασίας», ανέφερε ο Δήμαρχος Αραδίππου, δηλώνοντας βέβαιος ότι η συνεργασία θα αποβεί αμοιβαία επωφελής.