Διεθνής βράβευση της Καθηγήτριας Μαρίας Κραμβια-Καπαρδή


Νέα-Ανακοινώσεις

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Emerald Publishing ετησίως βραβεύει συγγράμματα που έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά.  Σύγγραμμα που είχε δημοσιεύσει η Καθηγήτρια Δικανικής Λογιστικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, με τίτλο “Disentangling anti-corruption agencies and accounting for their ineffectiveness” το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό  Journal of Financial Crime έχει βραβευθεί ως «εξαιρετικό άρθρο».

Το εν λόγω άρθρο αναλύει και αξιολογεί Ανεξάρτητες Αρχές κατά της Διαφθοράς (ΑΑΚΔ) παγκοσμίως και προτείνει στα κράτη που επιθυμούν να συμβάλουν στην μείωση και καταπολέμηση της διαφθοράς την μορφή, δομή, όρους εντολής, εξουσίες και αρμοδιότητες μιας τέτοιας οντότητας.

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα τέτοιων οντοτήτων διεθνώς, η Καθηγήτρια Κραμβιά-Καπαρδή υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της ενσωμάτωσης τόσο της θεωρίας της νομιμότητας όσο και της ακεραιότητας του σκοπού σε μια ανανεωμένη έννοια ΑΑΚΔ. Μόνο μια τέτοια έννοια ανταποκρίνεται στην πρόκληση του ελέγχου και της πρόληψης της διαφθοράς.

Η συγγραφέας αναφέρει ότι είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική ΑΑΚΔ αποφεύγοντας διάφορους παράγοντες που έχουν αποδειχθεί ότι υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες ελέγχου της διαφθοράς. Μια αποτελεσματική ΑΑΚΔ προάγει την ακεραιότητα και θεωρείται γενικά αποδεκτή. Βέβαια, η διαφθορά τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να ελεγχθεί μεμονωμένα από άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφοράς (2004) αναφέρει ότι το κάθε κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο σώμα για να εφαρμόζει, επιβλέπει και συντονίζει τις πρακτικές που αναφέρονται στη Σύμβαση όπως επίσης και  την συμμετοχή του ανεξάρτητου αυτού σώματος στην διάδοση γνώσεων σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς. Σχετική αναφορά για δημιουργία τέτοιας ανεξάρτητης αρχής γίνεται και από την ΕΕ στην έκθεση της για την αντιμετώπιση της διαφθοράς το 2014. Η εξαμηνιαία έκθεση της ΕΕ αναφέρεται στην διαφθορά που υπάρχει στην χώρα μας και πόσο αυτή επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Συγκρίνοντας η Καθηγήτρια Κραμβιά-Καπαρδή την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ενάντια στη διαφθορά που υπάρχουν στις διάφορες χώρες επισημαίνει ότι εκείνες που θεωρούνται πετυχημένες:

  1. είναι ανεξάρτητες από την εκτελεστική εξουσία,
  2. έχουν ικανοποιητικούς προϋπολογισμούς για να διεξάγουν το έργο τους αποτελεσματικά,
  3. προσάγουν υποθέσεις διαφθοράς στην δικαιοσύνη και, τέλος,
  4. έχουν εποπτικό ρόλο άλλων ανεξαρτήτων θεσμών.

Το βραβευμένο σύγγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο υλικό για τους Βουλευτές της Επιτροπής Νομικών ώστε το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την διαφθορά να πετύχει τον σκοπό που η κοινωνία μας αναμένει.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Έναρξη νέου ERASMUS+ προγράμματος για νοσηλευτές με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Σε τροχιά υλοποίησης το έργο της ανέγερσης των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Θετικά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης φοιτητών για θέματα ρητορικής μίσους

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Emerald Publishing ετησίως βραβεύει συγγράμματα που έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά.  Σύγγραμμα που είχε δημοσιεύσει η Καθηγήτρια Δικανικής Λογιστικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, με τίτλο “Disentangling anti-corruption agencies and accounting for their ineffectiveness” το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό  Journal of Financial Crime έχει βραβευθεί ως «εξαιρετικό άρθρο».

Το εν λόγω άρθρο αναλύει και αξιολογεί Ανεξάρτητες Αρχές κατά της Διαφθοράς (ΑΑΚΔ) παγκοσμίως και προτείνει στα κράτη που επιθυμούν να συμβάλουν στην μείωση και καταπολέμηση της διαφθοράς την μορφή, δομή, όρους εντολής, εξουσίες και αρμοδιότητες μιας τέτοιας οντότητας.

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα τέτοιων οντοτήτων διεθνώς, η Καθηγήτρια Κραμβιά-Καπαρδή υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της ενσωμάτωσης τόσο της θεωρίας της νομιμότητας όσο και της ακεραιότητας του σκοπού σε μια ανανεωμένη έννοια ΑΑΚΔ. Μόνο μια τέτοια έννοια ανταποκρίνεται στην πρόκληση του ελέγχου και της πρόληψης της διαφθοράς.

Η συγγραφέας αναφέρει ότι είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική ΑΑΚΔ αποφεύγοντας διάφορους παράγοντες που έχουν αποδειχθεί ότι υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες ελέγχου της διαφθοράς. Μια αποτελεσματική ΑΑΚΔ προάγει την ακεραιότητα και θεωρείται γενικά αποδεκτή. Βέβαια, η διαφθορά τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να ελεγχθεί μεμονωμένα από άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφοράς (2004) αναφέρει ότι το κάθε κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο σώμα για να εφαρμόζει, επιβλέπει και συντονίζει τις πρακτικές που αναφέρονται στη Σύμβαση όπως επίσης και  την συμμετοχή του ανεξάρτητου αυτού σώματος στην διάδοση γνώσεων σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς. Σχετική αναφορά για δημιουργία τέτοιας ανεξάρτητης αρχής γίνεται και από την ΕΕ στην έκθεση της για την αντιμετώπιση της διαφθοράς το 2014. Η εξαμηνιαία έκθεση της ΕΕ αναφέρεται στην διαφθορά που υπάρχει στην χώρα μας και πόσο αυτή επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Συγκρίνοντας η Καθηγήτρια Κραμβιά-Καπαρδή την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ενάντια στη διαφθορά που υπάρχουν στις διάφορες χώρες επισημαίνει ότι εκείνες που θεωρούνται πετυχημένες:

  1. είναι ανεξάρτητες από την εκτελεστική εξουσία,
  2. έχουν ικανοποιητικούς προϋπολογισμούς για να διεξάγουν το έργο τους αποτελεσματικά,
  3. προσάγουν υποθέσεις διαφθοράς στην δικαιοσύνη και, τέλος,
  4. έχουν εποπτικό ρόλο άλλων ανεξαρτήτων θεσμών.

Το βραβευμένο σύγγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο υλικό για τους Βουλευτές της Επιτροπής Νομικών ώστε το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την διαφθορά να πετύχει τον σκοπό που η κοινωνία μας αναμένει.