Πράσινος Μετασχηματισμός της Ναυτιλίας: Από Ιδέα σε Πράξη


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και η Chrysalis LEAP, τα τελευταία δυο χρόνια σε συνεργασία με την Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία καθώς και με μία ομάδα λιμενικών αρχών και άλλων φορέων από Βαλένθια (Ισπανία), Πειραιά (Ελλάδα) και Τούρκου (Φιλανδία), εργάζονται προς την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας, ο οποίος θα συμβάλει στην στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% (με βάση τα επίπεδα του 2008). Η όλη προσπάθεια χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία της ΕΕ για την κλιματική καινοτομία, μέσω του έργου «Net-Zero Emission Resilient Maritime Hubs».

Η δράση αυτή έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Εργαστηρίου Αειφορικής Ενέργειας (Sustainable Energy Laboratory) του ΤΕΠΑΚ, μαζί με τους λοιπούς εταίρους (Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, Chrysalis LEAP, Fundacion Valenciaport, Universitat Politecnica de Valencia, Digital Hub Logistics Hamburg, ATHENA Research Centre και UNIFUND), να υποβάλουν επιτυχώς πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας σχετικά με την χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ναυτιλιακού επιταχυντή παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο εν λόγω επιταχυντής θα λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση περίπου €1.2 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και από ιδιωτικές εταιρείες για την περίοδο 2021-2023. Απώτερος σκοπός η δημιουργία ενός ναυτιλιακού επιταχυντή παγκόσμιου εύρους και απήχησης, που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη και την ανάπτυξη 30 - 40 νεοσύστατων επιχειρήσεων ανά έτος, και οι οποίες θα παρέχουν λύσεις στις προκλήσεις της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω του εν λόγω επιταχυντή, οι ομάδες που θα συμμετέχουν, θα λαμβάνουν δωρεάν εκπαίδευση και καθοδήγηση και χρηματοδότηση από €5,000 μέχρι €500,000 (αναλόγως του σταδίου της ομάδας) από το EIT Climate-KIC και τους εταίρους του προγράμματος, και θα τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάζουν τις ιδέες τους μπροστά από επενδυτές στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Αμερική, αλλά και μπροστά από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου, που στηρίζουν την εν λόγω πρωτοβουλία.

«Ή λειτουργία ενός ναυτιλιακού επιταχυντή στην Κύπρο είναι ακόμα ένα λιθαράκι προς το όραμα μας να καταστεί η Κύπρος παγκόσμιο κέντρο πράσινης ανάπτυξης και καινοτομίας», ανάφερε ο Αναπληρωτής Καθηγητή Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη και Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, και ο οποίος συντονίζει το όλο έργο,

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.energylab.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, 25-002306 ή στο a.charalambides@cut.ac.cy.

 

Πρόσφατα άρθρα

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και η Chrysalis LEAP, τα τελευταία δυο χρόνια σε συνεργασία με την Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία καθώς και με μία ομάδα λιμενικών αρχών και άλλων φορέων από Βαλένθια (Ισπανία), Πειραιά (Ελλάδα) και Τούρκου (Φιλανδία), εργάζονται προς την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας, ο οποίος θα συμβάλει στην στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, που είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% (με βάση τα επίπεδα του 2008). Η όλη προσπάθεια χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία της ΕΕ για την κλιματική καινοτομία, μέσω του έργου «Net-Zero Emission Resilient Maritime Hubs».

Η δράση αυτή έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Εργαστηρίου Αειφορικής Ενέργειας (Sustainable Energy Laboratory) του ΤΕΠΑΚ, μαζί με τους λοιπούς εταίρους (Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, Chrysalis LEAP, Fundacion Valenciaport, Universitat Politecnica de Valencia, Digital Hub Logistics Hamburg, ATHENA Research Centre και UNIFUND), να υποβάλουν επιτυχώς πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας σχετικά με την χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ναυτιλιακού επιταχυντή παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο εν λόγω επιταχυντής θα λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση περίπου €1.2 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και από ιδιωτικές εταιρείες για την περίοδο 2021-2023. Απώτερος σκοπός η δημιουργία ενός ναυτιλιακού επιταχυντή παγκόσμιου εύρους και απήχησης, που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη και την ανάπτυξη 30 - 40 νεοσύστατων επιχειρήσεων ανά έτος, και οι οποίες θα παρέχουν λύσεις στις προκλήσεις της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω του εν λόγω επιταχυντή, οι ομάδες που θα συμμετέχουν, θα λαμβάνουν δωρεάν εκπαίδευση και καθοδήγηση και χρηματοδότηση από €5,000 μέχρι €500,000 (αναλόγως του σταδίου της ομάδας) από το EIT Climate-KIC και τους εταίρους του προγράμματος, και θα τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάζουν τις ιδέες τους μπροστά από επενδυτές στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Αμερική, αλλά και μπροστά από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου, που στηρίζουν την εν λόγω πρωτοβουλία.

«Ή λειτουργία ενός ναυτιλιακού επιταχυντή στην Κύπρο είναι ακόμα ένα λιθαράκι προς το όραμα μας να καταστεί η Κύπρος παγκόσμιο κέντρο πράσινης ανάπτυξης και καινοτομίας», ανάφερε ο Αναπληρωτής Καθηγητή Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη και Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, και ο οποίος συντονίζει το όλο έργο,

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.energylab.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, 25-002306 ή στο a.charalambides@cut.ac.cy.