Εκστρατεία Ενημέρωσης: “Μια πορεία απο την Διεθνή Ημέρα των Γυναικών στις Επιστήμες μέχρι την Διεθνή Ημέρας της Γυναίκας”


Νέα-Ανακοινώσεις

Το GenderSMART είναι ένα πρωτοπόρο έργο που υλοποιείται στο ΤΕΠΑΚ το οποίο αφορά άμεσα την υλοποίηση ισότητας στην κοινότητα του Πανεπιστημίου. Είναι το πρώτο έργο που υλοποιήθηκε ποτέ σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο αφορά άμεσα την ισότητα στον χώρο εργασίας και στα πλαίσια του έργου το ΤΕΠΑΚ λαμβάνει μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης για την ενίσχυσης της κουλτούρας ισότητας φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια.

Το Gender-SMART είναι μια συνεργασία 7 ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισμών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, που δραστηριοποιούνται στον ευρέως διαμορφωμένο τομέα της έρευνας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και των βιοεπιστημών, υποστηριζόμενοι από 2 τεχνικούς εταίρους. Η κοινότητα GenderSMART έχει δεσμευτεί σε έναν βασικό επιχειρησιακό στόχο, δηλαδή την εφαρμογή 7 Σχεδίων Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plans) και αυτό σύμφωνα με την πρόθεση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει υψηλότερο μερίδιο ερευνητικών οργανισμών με σχέδια ισότητας ως δείκτη καινοτομίας και αριστείας.

Ένας από τους κοινούς πυλώνες των επτά οργανισμών είναι η προώθηση μιας κουλτούρας ισότητας των φύλων σε θεσμικό επίπεδο, η  αντιμετώπιση συνειδητών και ασυνείδητων προκαταλήψεν και η ενθάρρυνση συμπεριφορών ευαίσθητων ως προς στο φύλο.

Η 26-ήμερη εκστρατεία θα παρουσιάσει γυναίκες με σημαντικό αντίκτυπο στις επιστήμες μέσω μιας σειράς συνέντευξεων «In Their / Her Wake» και θα ολοκληρώσει με ένα ανοιχτό διαδικτυακό σεμινάριο «Ιnspiring Practises to design Gender-Sensitive Culture in your organization» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2021 για να δημιουργήσει δυναμική προς μια πιο ισότιμη κουλτούρα ισότητας των φύλων.

Οι προκαταλήψεις των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν στο χώρο εργασίας, ένας από τους λόγους που εξηγούν γιατί οι γυναίκες πρέπει να σπάσουν περισσότερα εμπόδια για να προχωρήσουν στην καριέρα τους και γιατί υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Η κρίση Covid έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση και ως εκ τούτου, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια καλούνται να αναλάβουν δράσεις για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κουλτούρας με ευαισθησία ως προς τα θέματα που αφορούν τα φύλα για την ενημέρωση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, από το 2022 με βάση τα νέα κριτήρια καταλληλότητας για χρηματοδότηση, κάθε νομική οντότητα, είτε πρόκειται για δημόσιο φορέα, ερευνητικό οργανισμό ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλει αίτηση στο Horizon Europe, θα πρέπει να έχει Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Plan). Πρέπει να γίνουν πολλές βασικές εργασίες, δεδομένου ότι αυτή η απαίτηση θα εφαρμοστεί και θα γίνει ένα πλήρες κριτήριο καταλληλότητας για τους αιτούντες το 2022.

Ακολουθήστε την καμπάνια στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.gendersmart.eu/home από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2021.

Twitter: https://twitter.com/gendersmart_eu
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCH7on5k0Gtp7QRDvCSUELcQ

Επικοινωνία:
CIRAD, Montpellier
E-mail: contact@gendersmart.eu

 

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 824546.

Πρόσφατα άρθρα

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το GenderSMART είναι ένα πρωτοπόρο έργο που υλοποιείται στο ΤΕΠΑΚ το οποίο αφορά άμεσα την υλοποίηση ισότητας στην κοινότητα του Πανεπιστημίου. Είναι το πρώτο έργο που υλοποιήθηκε ποτέ σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο αφορά άμεσα την ισότητα στον χώρο εργασίας και στα πλαίσια του έργου το ΤΕΠΑΚ λαμβάνει μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης για την ενίσχυσης της κουλτούρας ισότητας φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια.

Το Gender-SMART είναι μια συνεργασία 7 ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισμών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, που δραστηριοποιούνται στον ευρέως διαμορφωμένο τομέα της έρευνας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και των βιοεπιστημών, υποστηριζόμενοι από 2 τεχνικούς εταίρους. Η κοινότητα GenderSMART έχει δεσμευτεί σε έναν βασικό επιχειρησιακό στόχο, δηλαδή την εφαρμογή 7 Σχεδίων Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plans) και αυτό σύμφωνα με την πρόθεση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει υψηλότερο μερίδιο ερευνητικών οργανισμών με σχέδια ισότητας ως δείκτη καινοτομίας και αριστείας.

Ένας από τους κοινούς πυλώνες των επτά οργανισμών είναι η προώθηση μιας κουλτούρας ισότητας των φύλων σε θεσμικό επίπεδο, η  αντιμετώπιση συνειδητών και ασυνείδητων προκαταλήψεν και η ενθάρρυνση συμπεριφορών ευαίσθητων ως προς στο φύλο.

Η 26-ήμερη εκστρατεία θα παρουσιάσει γυναίκες με σημαντικό αντίκτυπο στις επιστήμες μέσω μιας σειράς συνέντευξεων «In Their / Her Wake» και θα ολοκληρώσει με ένα ανοιχτό διαδικτυακό σεμινάριο «Ιnspiring Practises to design Gender-Sensitive Culture in your organization» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2021 για να δημιουργήσει δυναμική προς μια πιο ισότιμη κουλτούρα ισότητας των φύλων.

Οι προκαταλήψεις των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν στο χώρο εργασίας, ένας από τους λόγους που εξηγούν γιατί οι γυναίκες πρέπει να σπάσουν περισσότερα εμπόδια για να προχωρήσουν στην καριέρα τους και γιατί υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Η κρίση Covid έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση και ως εκ τούτου, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια καλούνται να αναλάβουν δράσεις για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κουλτούρας με ευαισθησία ως προς τα θέματα που αφορούν τα φύλα για την ενημέρωση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, από το 2022 με βάση τα νέα κριτήρια καταλληλότητας για χρηματοδότηση, κάθε νομική οντότητα, είτε πρόκειται για δημόσιο φορέα, ερευνητικό οργανισμό ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλει αίτηση στο Horizon Europe, θα πρέπει να έχει Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Plan). Πρέπει να γίνουν πολλές βασικές εργασίες, δεδομένου ότι αυτή η απαίτηση θα εφαρμοστεί και θα γίνει ένα πλήρες κριτήριο καταλληλότητας για τους αιτούντες το 2022.

Ακολουθήστε την καμπάνια στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.gendersmart.eu/home από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2021.

Twitter: https://twitter.com/gendersmart_eu
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCH7on5k0Gtp7QRDvCSUELcQ

Επικοινωνία:
CIRAD, Montpellier
E-mail: contact@gendersmart.eu

 

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 824546.