Eνημερωτικό δελτίο STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Φεβρουάριος 2021


Νέα-Ανακοινώσεις

Το δεύτερο ετήσιο ενημερωτικό δελτίο του ερευνητικού έργου STEAM (Sea Traffic Management in Easter Mediterranean) κυκλοφόρησε και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Το 2020 ήταν ένα πολύ παραγωγικό έτος για το ερευνητικό έργο STEAM με κάποιες σημαντικές εξελίξεις και δημοσιεύσεις, πολλές από τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο ενημερωτικό δελτίο. Η βάση δεδομένων STEAM έχει τεθεί σε πλήρης λειτουργία, αποθηκεύοντας δεδομένα σχετικά με μετακινήσεις πλοίων στα λιμάνια (port call data), δεδομένα αυτόματης παρακολούθησης πλοίων AIS και δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ενώ μία πληθώρα συστημάτων έχουν φτάσει πλέον σε ωρίμανση. Το Perseus είναι μια νέα πλατφόρμα κοινής χρήσης δεδομένων port call που αναπτύχθηκε από τη Marine Fields και είναι τώρα σε θέση να λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Port Community System της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Επίσης, έγινε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία του Limassol Shore Center που θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της υπηρεσίας ρύθμισης και ελέγχου των σκαφών (VTS) στο Λιμάνι Λεμεσού, παρέχοντας τρόπους βελτιστοποίησης της θαλασσίας κυκλοφορίας. Επίσης, ένα σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, το Air Quality Monitoring, αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο, ενώ το Ocean Data Interface που αναπτύχθηκε από την εταιρία CSCS, επεξεργάζεται και απεικονίζει μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα σε καθημερινή βάση. Τέλος, έχει αναπτυχθεί από την εταιρία DeLevant ένα Power BI Report που αποτελείται από δύο πλήρως διαδραστικούς πίνακες οπτικοποίησης δεδομένων, για την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) με διάφορους τρόπους.

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  είναι ένα έργο με τριετή διάρκεια που έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019, έχοντας  προϋπολογισμό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services (CSCS), καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime.

O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

Η δουλειά αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Kαθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

Πρόσφατα άρθρα

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

3ο Διεθνές Συνέδριο Υδροπονίας, Καλλιεργειών Εκτός Εδάφους και Ενυδρειοπονίας

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ βγάζει τα βιβλία από την καραντίνα με ασφάλεια!

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στην προσπάθεια για να καταστεί η Λεμεσός μια Υγιής Πόλη

Το δεύτερο ετήσιο ενημερωτικό δελτίο του ερευνητικού έργου STEAM (Sea Traffic Management in Easter Mediterranean) κυκλοφόρησε και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Το 2020 ήταν ένα πολύ παραγωγικό έτος για το ερευνητικό έργο STEAM με κάποιες σημαντικές εξελίξεις και δημοσιεύσεις, πολλές από τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο ενημερωτικό δελτίο. Η βάση δεδομένων STEAM έχει τεθεί σε πλήρης λειτουργία, αποθηκεύοντας δεδομένα σχετικά με μετακινήσεις πλοίων στα λιμάνια (port call data), δεδομένα αυτόματης παρακολούθησης πλοίων AIS και δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ενώ μία πληθώρα συστημάτων έχουν φτάσει πλέον σε ωρίμανση. Το Perseus είναι μια νέα πλατφόρμα κοινής χρήσης δεδομένων port call που αναπτύχθηκε από τη Marine Fields και είναι τώρα σε θέση να λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Port Community System της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Επίσης, έγινε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία του Limassol Shore Center που θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της υπηρεσίας ρύθμισης και ελέγχου των σκαφών (VTS) στο Λιμάνι Λεμεσού, παρέχοντας τρόπους βελτιστοποίησης της θαλασσίας κυκλοφορίας. Επίσης, ένα σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, το Air Quality Monitoring, αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο, ενώ το Ocean Data Interface που αναπτύχθηκε από την εταιρία CSCS, επεξεργάζεται και απεικονίζει μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα σε καθημερινή βάση. Τέλος, έχει αναπτυχθεί από την εταιρία DeLevant ένα Power BI Report που αποτελείται από δύο πλήρως διαδραστικούς πίνακες οπτικοποίησης δεδομένων, για την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) με διάφορους τρόπους.

Το  STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean)  είναι ένα έργο με τριετή διάρκεια που έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019, έχοντας  προϋπολογισμό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Συντονιστής του έργου είναι το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιπλέον στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, οι ιδιωτικές εταιρείες Tototheo Maritime, A.T. DeLevant Business Solutions, και Cyprus Subsea Consulting and Services (CSCS), καθώς και το ερευνητικό Ινστιτούτο RISE από την Σουηδία ως Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του έργου καταξιωμένων οργανισμών και εταιρειών από το χώρο της ναυτιλίας στην Κύπρο, όπως το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (Mar.In.E.M.), και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Λεμεσού: DP WORLD Limassol, EUROGATE Limassol Container Terminal και P&O Maritime.

O κύριος στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών, αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

Η δουλειά αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Kαθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής