Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων προς τους Φοιτητές και Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Featured Slideshow

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ), επιθυμεί τη συνεργασία με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους μέσω Εκπτώσεων & Προνομίων προς τους Φοιτητές και το Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. To Γραφείο προτίθεται να δημιουργήσει τον «Οδηγό Εκπτώσεων & Προνομίων Φοιτητών και Προσωπικού ΤΠΚ 2022».

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσκληση είναι ανοικτή ολόχρονα και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται (update).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Ηλία Βασιλείου, Λειτουργό Φοιτητικής Ζωής στο email  elias.vasiliou@cut.ac.cy και στο 25002415.

Πρόσφατα άρθρα

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής καθοριστική για την ποιότητα ζωής των πασχόντων και των οικογενειών τους

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής καθοριστική για την ποιότητα ζωής των πασχόντων και των οικογενειών τους

Aura Lab: Η δεύτερη συναυλία του MediSouP με τίτλο "Healing. Listening to a Brave New World"

Aura Lab: Η δεύτερη συναυλία του MediSouP με τίτλο "Healing. Listening to a Brave New World"

Μικροβιακό Κελί Ηλεκτρόλυσης: Μια καινοτόμα τεχνική για τη διαχείριση τοξικών υγρών αποβλήτων

Μικροβιακό Κελί Ηλεκτρόλυσης: Μια καινοτόμα τεχνική για τη διαχείριση τοξικών υγρών αποβλήτων

Μικροβιακό Κελί Ηλεκτρόλυσης: Μια καινοτόμα τεχνική για τη διαχείριση τοξικών υγρών αποβλήτων

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ), επιθυμεί τη συνεργασία με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους μέσω Εκπτώσεων & Προνομίων προς τους Φοιτητές και το Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. To Γραφείο προτίθεται να δημιουργήσει τον «Οδηγό Εκπτώσεων & Προνομίων Φοιτητών και Προσωπικού ΤΠΚ 2022».

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσκληση είναι ανοικτή ολόχρονα και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται (update).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Ηλία Βασιλείου, Λειτουργό Φοιτητικής Ζωής στο email  elias.vasiliou@cut.ac.cy και στο 25002415.