Ενημερωτικό Δελτίο/SAVE: Aνίχνευση της Κακοποίησης Ηλικιωμένων Ατόμων


Νέα-Ανακοινώσεις

Κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου SAVE (Screening for Abuse Victims among Elderly) για τον Απρίλιο 2022.

Το εν λόγω έργο, στο οποίο συμμετέχει και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στοχεύει στη βελτίωση της υιοθέτησης των εργαλείων ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το Δελτίο. 

Πρόσφατα άρθρα

Επίσκεψη ξένων διπλωματών στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών

Επίσκεψη ξένων διπλωματών στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για υποστήριξη του Προγράμματος "CUT SUMMER CAMP, 2022"

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για υποστήριξη του Προγράμματος "CUT SUMMER CAMP, 2022"

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

Κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου SAVE (Screening for Abuse Victims among Elderly) για τον Απρίλιο 2022.

Το εν λόγω έργο, στο οποίο συμμετέχει και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στοχεύει στη βελτίωση της υιοθέτησης των εργαλείων ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το Δελτίο.