Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (2022-23)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 85 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές που δεν είχαν μοριοδότηση. Αριθμός 74 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 11 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων για το 2022-23.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο.

Παράλληλα, 145 άτομα που είχαν μοριοδότηση από το προηγούμενο έτος υπέβαλαν ενδιαφέρον για στέγαση για το 2022-23. Περιλαμβάνονται άτομα με 24 μόρια και κάτω που έμεναν σε εστία καθώς και άτομα που ανεξαρτήτως μορίων δεν ενδιαφέρθηκαν για εστία το 2021-22. Αριθμός  36 ατόμων υπέβαλε δικαιολογικά για αναθεώρηση στοιχείων, για 16 άτομα προέκυψαν αλλαγές που επέφεραν διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Δευτέρα, 30/5/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα γίνει την επόμενη βδομάδα, μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαϊου 2022. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Η κατανομή θα γίνει με βάση τον ενιαίο κατάλογο μοριοδότησης, που προκύπτει από τη συνένωση των δύο πιο πάνω καταλόγων. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενιαίο κατάλογο.

 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Πρόσφατα άρθρα

Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για υφιστάμενους φοιτητές

Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για υφιστάμενους φοιτητές

Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (2022-23)

Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (2022-23)

Φοιτητικές Εστίες 2022/23: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Φοιτητικές Εστίες 2022/23: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Φοιτητικές Εστίες 2022/23: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 85 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές που δεν είχαν μοριοδότηση. Αριθμός 74 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 11 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τη διαδικασία κατανομής δωματίων για το 2022-23.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο.

Παράλληλα, 145 άτομα που είχαν μοριοδότηση από το προηγούμενο έτος υπέβαλαν ενδιαφέρον για στέγαση για το 2022-23. Περιλαμβάνονται άτομα με 24 μόρια και κάτω που έμεναν σε εστία καθώς και άτομα που ανεξαρτήτως μορίων δεν ενδιαφέρθηκαν για εστία το 2021-22. Αριθμός  36 ατόμων υπέβαλε δικαιολογικά για αναθεώρηση στοιχείων, για 16 άτομα προέκυψαν αλλαγές που επέφεραν διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Δευτέρα, 30/5/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Κατανομή δωματίων

Η κατανομή δωματίων θα γίνει την επόμενη βδομάδα, μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαϊου 2022. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Η κατανομή θα γίνει με βάση τον ενιαίο κατάλογο μοριοδότησης, που προκύπτει από τη συνένωση των δύο πιο πάνω καταλόγων. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ενιαίο κατάλογο.

 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380