Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023-2024 αρχίζουν στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για την περίοδο από τις 8 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2023.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, 2 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023-2024 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

Κωδικός

Περιγραφή Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_252

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF_332

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF  317

Εντομολογία-Ακαρεολογία

6

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

CEN_326

Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

CEN_303

Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής

5

CEN_321

Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

4

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_203

Εμπόριο Ι

6

CFS_342

Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_312

Οινολογία και Ποτά

6

HTM_322

Διαχείριση Εκδηλώσεων

6

HTM_334

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

6

HTM_350

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

HTM_361

Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6

HTM_433

Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

HTM_436

Κοινωνιολογία Τουρισμού

6

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

CIV_224

Υδραυλική

5

CIV_311

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα

4

CIV_324

Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων

5

CIV_441

Οδοποιία ΙΙ

5

CIV_442

Υδρολογία

5

CIV_451

Οικοδομική Ι

5

CIV_452

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών

5

GEO_232

Τηλεπισκόπηση Ι

5

GEO_332

Τηλεπισκόπηση ΙΙ

4

GEO_333

Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου

4

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*

Τμήμα Αποκατάστασης/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Υγείας

MPH_601

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

8

MPH_602

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική

8

MPH_603

​Πληροφορική για την Υγεία

6

MPH_604

​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια

4

MPH_612

​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντίσταση

4

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_330

 Βασικές Αρχές των Νέων Μέσων: Οπτικοακουστικός Πολιτισμός

5

FAR_332

 Εισαγωγή στην Ηχητική Τέχνη

5

FAR_460 

 Εργαστηριακή Καλλιτεχνική Πρακτική και Δημιουργία ΙII

20

FAR_550 

 Θεωρία και Κριτική Ανάλυση I

10

FAR_572 

 Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης

10

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_452

Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

7

Κέντρο Γλωσσών

LCE_670

Ελληνικά για Ακαδημαϊκ. Σκοπούς-Συγγρ. Πτυχιακής Μελέτης Ι

6

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023-2024 αρχίζουν στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για την περίοδο από τις 8 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2023.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, 2 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023-2024 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

Κωδικός

Περιγραφή Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF_252

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF_332

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF  317

Εντομολογία-Ακαρεολογία

6

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

CEN_326

Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

CEN_303

Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής

5

CEN_321

Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

4

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_203

Εμπόριο Ι

6

CFS_342

Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_312

Οινολογία και Ποτά

6

HTM_322

Διαχείριση Εκδηλώσεων

6

HTM_334

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

6

HTM_350

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

HTM_361

Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6

HTM_433

Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

HTM_436

Κοινωνιολογία Τουρισμού

6

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

CIV_224

Υδραυλική

5

CIV_311

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα

4

CIV_324

Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων

5

CIV_441

Οδοποιία ΙΙ

5

CIV_442

Υδρολογία

5

CIV_451

Οικοδομική Ι

5

CIV_452

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών

5

GEO_232

Τηλεπισκόπηση Ι

5

GEO_332

Τηλεπισκόπηση ΙΙ

4

GEO_333

Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου

4

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*

Τμήμα Αποκατάστασης/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Υγείας

MPH_601

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

8

MPH_602

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική

8

MPH_603

​Πληροφορική για την Υγεία

6

MPH_604

​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια

4

MPH_612

​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντίσταση

4

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_330

 Βασικές Αρχές των Νέων Μέσων: Οπτικοακουστικός Πολιτισμός

5

FAR_332

 Εισαγωγή στην Ηχητική Τέχνη

5

FAR_460 

 Εργαστηριακή Καλλιτεχνική Πρακτική και Δημιουργία ΙII

20

FAR_550 

 Θεωρία και Κριτική Ανάλυση I

10

FAR_572 

 Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης

10

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_452

Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

7

Κέντρο Γλωσσών

LCE_670

Ελληνικά για Ακαδημαϊκ. Σκοπούς-Συγγρ. Πτυχιακής Μελέτης Ι

6

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).