Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Αφορά φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για εξασφάλιση εστίας ή/και επιδόματος ενοικίου για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25.

Πατήστε εδώ (6/6/24) για να δείτε, με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας, την κατάσταση της αίτησής σας. Αν στις στήλες δίπλα στον αριθμό μητρώου σας:

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για δικαιολογητικά (κενές με πράσινη σκίαση), σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και η αίτησή σας προχωρά για μοριοδότηση.
  • Υπάρχουν σχόλια, σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών ή βάλατε λάθος δικαιολογητικά.
  • Δεν βρίσκετε τον αριθμό μητρώου σας, σημαίνει ότι δεν υποβάλατε αίτηση. Θα έχετε μια ακόμη ευκαιρία να το πράξετε στα μέσα Ιουλίου με τους/τις νεοσειρχόμενους/ες φοιτητές/τριες. 

Όσοι/ες έχετε ελλιπή/λανθασμένα δικαιολογητικά, πρέπει να τα στείλετε στο housing@cut.ac.cy στην προθεσμία που έχει καθοριστεί στο ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στάληκε. Αν δεν το πράξετε έγκαιρα, δεν θα λάβετε άλλο μήνυμα από το Γραφείο Στέγασης και η αίτησή σας θα απορριφθεί ως ελλιπής.

Για απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης, στο housing@cut.ac.cy , τηλ. 25-002380.

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Φοιτητικές Εστίες 2024/25: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)

Αφορά φοιτητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης για εξασφάλιση εστίας ή/και επιδόματος ενοικίου για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25.

Πατήστε εδώ (6/6/24) για να δείτε, με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας, την κατάσταση της αίτησής σας. Αν στις στήλες δίπλα στον αριθμό μητρώου σας:

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για δικαιολογητικά (κενές με πράσινη σκίαση), σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και η αίτησή σας προχωρά για μοριοδότηση.
  • Υπάρχουν σχόλια, σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών ή βάλατε λάθος δικαιολογητικά.
  • Δεν βρίσκετε τον αριθμό μητρώου σας, σημαίνει ότι δεν υποβάλατε αίτηση. Θα έχετε μια ακόμη ευκαιρία να το πράξετε στα μέσα Ιουλίου με τους/τις νεοσειρχόμενους/ες φοιτητές/τριες. 

Όσοι/ες έχετε ελλιπή/λανθασμένα δικαιολογητικά, πρέπει να τα στείλετε στο housing@cut.ac.cy στην προθεσμία που έχει καθοριστεί στο ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στάληκε. Αν δεν το πράξετε έγκαιρα, δεν θα λάβετε άλλο μήνυμα από το Γραφείο Στέγασης και η αίτησή σας θα απορριφθεί ως ελλιπής.

Για απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης, στο housing@cut.ac.cy , τηλ. 25-002380.