Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Μετά την εξέταση ενστάσεων, έχει διαμορφωθεί η τελική κατάταξη μοριοδότησης αιτήσεων για δωμάτιο σε εστία ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, χωριστά για Λεμεσό και Πάφο.

Πατήστε εδώ για την κατάταξη (σε χωριστό φύλο/sheet η Λεμεσός, η Πάφος και οι Ελλιπείς αιτήσεις).

Με βάση τη διαθεσιμότητα δωματίων και το πλαίσιο που καθόρισε για το 2024-25 η Επιτροπή Εστιών του Συμβουλίου, για υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου προσφέρονται:

Οι πρώτοι/ες 93 (Λεμεσός) και οι πρώτοι/ες 50 (Πάφος) σε μοριοδότηση φοιτητές/τριες σε κάθε κατάλογο είναι δικαιούχοι/ες δωματίου σε επιδοτημένη τιμή. Τα επιπρόσθετα 20 δωμάτια στην Πάφο που ο Δήμος παραχωρεί σε κανονική τιμή (μη επιδοτημένη, €550) δίνονται κατά προτεραιότητα στα επόμενα 20 άτομα στην κατάταξη μοριοδότησης της Πάφου.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα δικαιούχα άτομα αντί για δωμάτιο εστίας προτιμά επίδομα ενοικίου, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Στέγασης (housing@cut.ac.cy, 25 002380) ώστε το δωμάτιο να δοθεί στο επόμενο άτομο στην κατάταξη.

Προσοχή: Άτομα που λαμβάνουν δωμάτιο σε εστία σε Λεμεσό ή Πάφο, ανεξάρτητα αν η τιμή είναι επιδοτημένη ή όχι, δεν δικούουνται και επίδομα ενοικίου από το Πανεπιστημίο.

Κάθε στούντιο που θα κενώνεται θα προσφέρεται στο άτομο που έχει σειρά προτεραιότητας στον κατάλογο μοριοδότησης. Όσο πιο ψηλά είναι κάποιο άτομο στον κατάλογο τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να πάρει δωμάτιο εστίας αν προκύψουν κενά. Είναι σύνηθες να υπάρχουν ακυρώσεις και να προκύπτουν κενά, ωστόσο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον αριθμό. Συστήνουμε σε όσους/ες είναι χαμηλά στη μοριοδότηση (κυρίως στη Λεμεσό) να αναζητήσουν ιδιωτικά διαμέρισμα και να αξιοποιήσουν τη σελίδα της ΦΕΤΕΠΑΚ στο facebook.

Τις επόμενες μέρες οι δικαιούχοι/ες εστίας θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πληροφορίες για πληρωμή, υπογραφή συμβολαίου και ημερομηνίες παραλαβής δωματίων.

Φοιτητές/τριες που συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω και δεν λαμβάνουν δωμάτιο σε εστία, εφόσον ενοικιάσουν διαμέρισμα είναι αυτόματα (δεν χρειάζεται άλλη έγκριση) δικαιούχοι/ες επιδόματος στέγασης ύψους €250 το μήνα για 10 μήνες (Σεπτέμβρης 2024 μέχρι Ιούνιος 2025). Η καταβολή του επιδόματος γίνεται σε 4 δόσεις και προϋποθέτει: 

  • Συμβόλαιο ενοικίασης, το οποίο να έχει χαρτοσημανθεί (Πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες χαρτοσήμανσης)
  • Αποδείξεις πληρωμής ενοικίου 
  • Πιστοποιητικό iban του λογαριασμού που θα γίνει το έμβασμα του επιδόματος

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδείξεις, iban) πρέπει να είναι στο όνομα του/της δικαιούχου φοιτητή/τριας.

Υφιστάμενοι/ες φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση μοριοδότησης ή/και η αίτησή τους κρίθηκε ελλιπής, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να το πράξουν γύρω στις 19 Ιουλίου 2024 μαζί με τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου. Θα εκδοθεί ανακοίνωση σε κατοπινό στάδιο.

Για απορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Πρόσφατα άρθρα

Πληροφορίες για το επίδομα ενοικίου 2024-25

Πληροφορίες για το επίδομα ενοικίου 2024-25

Υποβολή αιτήσεων μοριοδότησης για εστία ή επίδομα ενοικίου 2024-25 - τελευταία ευκαιρία

Υποβολή αιτήσεων μοριοδότησης για εστία ή επίδομα ενοικίου 2024-25 - τελευταία ευκαιρία

Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)

Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)

Κατανομή δωματίων εστιών και επιδομάτων ενοικίου σε υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2024-25)

Μετά την εξέταση ενστάσεων, έχει διαμορφωθεί η τελική κατάταξη μοριοδότησης αιτήσεων για δωμάτιο σε εστία ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, χωριστά για Λεμεσό και Πάφο.

Πατήστε εδώ για την κατάταξη (σε χωριστό φύλο/sheet η Λεμεσός, η Πάφος και οι Ελλιπείς αιτήσεις).

Με βάση τη διαθεσιμότητα δωματίων και το πλαίσιο που καθόρισε για το 2024-25 η Επιτροπή Εστιών του Συμβουλίου, για υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου προσφέρονται:

Οι πρώτοι/ες 93 (Λεμεσός) και οι πρώτοι/ες 50 (Πάφος) σε μοριοδότηση φοιτητές/τριες σε κάθε κατάλογο είναι δικαιούχοι/ες δωματίου σε επιδοτημένη τιμή. Τα επιπρόσθετα 20 δωμάτια στην Πάφο που ο Δήμος παραχωρεί σε κανονική τιμή (μη επιδοτημένη, €550) δίνονται κατά προτεραιότητα στα επόμενα 20 άτομα στην κατάταξη μοριοδότησης της Πάφου.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα δικαιούχα άτομα αντί για δωμάτιο εστίας προτιμά επίδομα ενοικίου, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Στέγασης (housing@cut.ac.cy, 25 002380) ώστε το δωμάτιο να δοθεί στο επόμενο άτομο στην κατάταξη.

Προσοχή: Άτομα που λαμβάνουν δωμάτιο σε εστία σε Λεμεσό ή Πάφο, ανεξάρτητα αν η τιμή είναι επιδοτημένη ή όχι, δεν δικούουνται και επίδομα ενοικίου από το Πανεπιστημίο.

Κάθε στούντιο που θα κενώνεται θα προσφέρεται στο άτομο που έχει σειρά προτεραιότητας στον κατάλογο μοριοδότησης. Όσο πιο ψηλά είναι κάποιο άτομο στον κατάλογο τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να πάρει δωμάτιο εστίας αν προκύψουν κενά. Είναι σύνηθες να υπάρχουν ακυρώσεις και να προκύπτουν κενά, ωστόσο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον αριθμό. Συστήνουμε σε όσους/ες είναι χαμηλά στη μοριοδότηση (κυρίως στη Λεμεσό) να αναζητήσουν ιδιωτικά διαμέρισμα και να αξιοποιήσουν τη σελίδα της ΦΕΤΕΠΑΚ στο facebook.

Τις επόμενες μέρες οι δικαιούχοι/ες εστίας θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πληροφορίες για πληρωμή, υπογραφή συμβολαίου και ημερομηνίες παραλαβής δωματίων.

Φοιτητές/τριες που συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω και δεν λαμβάνουν δωμάτιο σε εστία, εφόσον ενοικιάσουν διαμέρισμα είναι αυτόματα (δεν χρειάζεται άλλη έγκριση) δικαιούχοι/ες επιδόματος στέγασης ύψους €250 το μήνα για 10 μήνες (Σεπτέμβρης 2024 μέχρι Ιούνιος 2025). Η καταβολή του επιδόματος γίνεται σε 4 δόσεις και προϋποθέτει: 

  • Συμβόλαιο ενοικίασης, το οποίο να έχει χαρτοσημανθεί (Πατήστε ΕΔΩ για οδηγίες χαρτοσήμανσης)
  • Αποδείξεις πληρωμής ενοικίου 
  • Πιστοποιητικό iban του λογαριασμού που θα γίνει το έμβασμα του επιδόματος

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδείξεις, iban) πρέπει να είναι στο όνομα του/της δικαιούχου φοιτητή/τριας.

Υφιστάμενοι/ες φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση μοριοδότησης ή/και η αίτησή τους κρίθηκε ελλιπής, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να το πράξουν γύρω στις 19 Ιουλίου 2024 μαζί με τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου. Θα εκδοθεί ανακοίνωση σε κατοπινό στάδιο.

Για απορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380