Ευχές Πρύτανη για τη Νέα Χρονιά


Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι,

Με τις ευχές μου για το νέο έτος ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την αφοσίωσή σας και τη συμβολή του κάθε ενός από εσάς στις συνεχιζόμενες επιτυχίες του Πανεπιστημίου μας.

Τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα του οργανισμού μας τα τελευταία χρόνια  έχουν αναδείξει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα  διεθνώς ανταγωνιστικό και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα και ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του τόπου μας. Για τον λόγο αυτό όλοι μας θα πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι που το Pανεπιστήμιό μας, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες που πέρασε και περνά, κατάφερε ν’ ανατρέψει τις προκλήσεις και να πείσει ακόμη και τους πιο δύσπιστους συμπολίτες μας ότι είναι αδιαμφισβήτητα ένα αξιόλογο Πανεπιστήμιο, το οποίο δίκαια κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα νεαρά πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Οι στόχοι του πανεπιστημίου μας έχουν οριστεί με λεπτομέρεια στον Στρατηγικό μας Προγραμματισμό 2016-2020 με κύριες προτεραιότητες την κτηριακή μας επέκταση στους τρεις πόλους ανάπτυξης, την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού, και την αύξηση των ιδίων εσόδων. Η μεγάλη πρόκληση βέβαια είναι να διατηρήσουμε αυτό το Πανεπιστήμιο στα ψηλά επίπεδα στα οποία το έχουμε ανεβάσει και να το ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μια συνεχής και υπεράνθρωπη προσπάθεια από όλους μας.

Το 2018 αναμένεται ως η χρονιά-ορόσημο που το Πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει περαιτέρω, τόσο αναπτυξιακά-κτηριολογικά όσο και εκπαιδευτικά και ερευνητικά με νέες επιτυχίες.

Ζητώ τη συνεργασία όλων σας για να συνεχίσουμε να χτίζουμε το λαμπρό μέλλον του Πανεπιστημίου μας, ως ενός ανερχόμενου και αναβαθμιζόμενου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και αναπτυξιακού οργανισμού με αυξανόμενες απαιτήσεις.  Ευθύνη όλων μας, της ηγεσίας του Πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, είναι εντός του 2018 να υλοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση τους προγραμματισμούς μας και να πετύχουμε την επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών μας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών μας. Έτσι θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του προσωπικού, των φοιτητών και συνεργατών του Πανεπιστημίου.

Εύχομαι θερμά σε όλους μια εποικοδομητική και παραγωγική νέα χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία, έμπνευση, επιμονή και επιτυχίες, προσωπικές και συλλογικές.

Ανδρέας Αναγιωτός

Πρόσφατα άρθρα

Μήνυμα από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό

Μήνυμα από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό

Προφίλ Πανεπιστημίου

Προφίλ Πανεπιστημίου

Προφίλ Πανεπιστημίου

Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι,

Με τις ευχές μου για το νέο έτος ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την αφοσίωσή σας και τη συμβολή του κάθε ενός από εσάς στις συνεχιζόμενες επιτυχίες του Πανεπιστημίου μας.

Τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα του οργανισμού μας τα τελευταία χρόνια  έχουν αναδείξει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα  διεθνώς ανταγωνιστικό και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα και ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του τόπου μας. Για τον λόγο αυτό όλοι μας θα πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι που το Pανεπιστήμιό μας, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες που πέρασε και περνά, κατάφερε ν’ ανατρέψει τις προκλήσεις και να πείσει ακόμη και τους πιο δύσπιστους συμπολίτες μας ότι είναι αδιαμφισβήτητα ένα αξιόλογο Πανεπιστήμιο, το οποίο δίκαια κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα νεαρά πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Οι στόχοι του πανεπιστημίου μας έχουν οριστεί με λεπτομέρεια στον Στρατηγικό μας Προγραμματισμό 2016-2020 με κύριες προτεραιότητες την κτηριακή μας επέκταση στους τρεις πόλους ανάπτυξης, την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού, και την αύξηση των ιδίων εσόδων. Η μεγάλη πρόκληση βέβαια είναι να διατηρήσουμε αυτό το Πανεπιστήμιο στα ψηλά επίπεδα στα οποία το έχουμε ανεβάσει και να το ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μια συνεχής και υπεράνθρωπη προσπάθεια από όλους μας.

Το 2018 αναμένεται ως η χρονιά-ορόσημο που το Πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει περαιτέρω, τόσο αναπτυξιακά-κτηριολογικά όσο και εκπαιδευτικά και ερευνητικά με νέες επιτυχίες.

Ζητώ τη συνεργασία όλων σας για να συνεχίσουμε να χτίζουμε το λαμπρό μέλλον του Πανεπιστημίου μας, ως ενός ανερχόμενου και αναβαθμιζόμενου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και αναπτυξιακού οργανισμού με αυξανόμενες απαιτήσεις.  Ευθύνη όλων μας, της ηγεσίας του Πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, είναι εντός του 2018 να υλοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση τους προγραμματισμούς μας και να πετύχουμε την επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών μας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών μας. Έτσι θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του προσωπικού, των φοιτητών και συνεργατών του Πανεπιστημίου.

Εύχομαι θερμά σε όλους μια εποικοδομητική και παραγωγική νέα χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία, έμπνευση, επιμονή και επιτυχίες, προσωπικές και συλλογικές.

Ανδρέας Αναγιωτός