Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Κυπριακού Οινομουσείου


Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κυπριακού Οινομουσείου και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, υπογράφηκε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Κυπριακού Οινομουσείου, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ιδρύτρια του Κυπριακού Οινομουσείου κα Αναστασία Guy, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο.

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κυπριακού Οινομουσείου και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, υπογράφηκε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Κυπριακού Οινομουσείου, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ιδρύτρια του Κυπριακού Οινομουσείου κα Αναστασία Guy, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο.