Ο πρώτος διδακτορικός τίτλος που απονέμεται στην Κύπρο σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Η Δρ Σόνια Ανδρέου ολοκλήρωσε με επιτυχία το προαναφερθέν διδακτορικό πρόγραμμα τον Νοέμβριο του 2017, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).

Η επιτυχία της αυτή, την καθιστά ως την πρώτη απόφοιτη διδακτορικού επιπέδου από δημόσιο κυπριακό πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η διδακτορική αυτή εργασία που φέρει τον τίτλο Cultivating official culture through visual communication: stamp design in the Republic of Cyprus, perceptions of citizens and ideology, πραγματεύεται την έννοια της παραγωγής νοημάτων, μέσω των γραμματοσήμων που εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διατριβή είχε ως σκοπό να διερευνήσει αυτό το θέμα από την οπτική του πολίτη, χρησιμοποιώντας τα γραμματόσημα ως μέσο το οποίο επιτρέπει να συζητηθεί πληθώρα εικόνων και θεματολογιών. H συμμετοχή των πολιτών σε εμπειρική έρευνα στην Κύπρο, αποτελεί καινοτομία στον τρόπο μελέτης των γραμματοσήμων, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μηνύματα καθώς και τις ιδεολογικές προεκτάσεις που μπορεί να μεταφέρουν. Για τη συγκεκριμένη διατριβή ακολουθήθηκε μία προσέγγιση μεικτής μεθοδολογίας η οποία συνδύαζε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά εργαλεία, τα οποία στόχευαν στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία  αξιόπιστων δεδομένων και συνεπώς παρουσίαση έγκυρων αποτελεσμάτων.

Η παρούσα διατριβή ερευνά τους τρόπους με τους οποίους τροποποιούνται οι θεματολογίες και τα μηνύματα που προβάλλονται μέσω της γραφιστικής και των απεικονίσεων στα κυπριακά γραμματόσημα, σύμφωνα πάντοτε με την περίοδο έκδοσής τους και το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο που επικρατεί. Πέραν τούτου, αποδεικνύει ότι ο πολίτης αντιλαμβάνεται πλήρως τις μεταβολές του σκηνικού και τον τρόπο που αυτές επιδρούν στις διάφορες αναπαραστάσεις οι οποίες προβάλλονται μέσω των γραμματοσήμων. Σε αρκετές περιπτώσεις ο πολίτης δείχνει να αποζητά ενεργά την εξέλιξή τους, πάντοτε μέσα από πανανθρώπινες έννοιες και αξίες που διέπουν ένα σύγχρονο κράτος και  ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διατριβή αυτή στοχεύει στο να είναι χρήσιμη όχι μόνο σε ότι αφορά τη μελέτη των γραμματοσήμων αλλά και ως εφαλτήριο για περαιτέρω εμπειρικές έρευνες οι οποίες θα αφορούν στην παραγωγή νοήματος μέσω της γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, αλλά και του ενεργού ρόλου των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη, αναμένεται πως η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους σχεδιαστές, τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους, για τα μηνύματα που επίσημα προβάλλονται μέσω των διάφορων εικόνων και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν σε μία υγιή και προοδευτική κοινωνία.

Η Δρ Σόνια Ανδρέου εργάζεται ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και είναι ενεργό μέλος στο ερευνητικό εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο εν λόγω τμήμα, καθώς και στο συμβούλιο της Κυπριακής Σημειωτικής Ένωσης.

 

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η Δρ Σόνια Ανδρέου ολοκλήρωσε με επιτυχία το προαναφερθέν διδακτορικό πρόγραμμα τον Νοέμβριο του 2017, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών).

Η επιτυχία της αυτή, την καθιστά ως την πρώτη απόφοιτη διδακτορικού επιπέδου από δημόσιο κυπριακό πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η διδακτορική αυτή εργασία που φέρει τον τίτλο Cultivating official culture through visual communication: stamp design in the Republic of Cyprus, perceptions of citizens and ideology, πραγματεύεται την έννοια της παραγωγής νοημάτων, μέσω των γραμματοσήμων που εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διατριβή είχε ως σκοπό να διερευνήσει αυτό το θέμα από την οπτική του πολίτη, χρησιμοποιώντας τα γραμματόσημα ως μέσο το οποίο επιτρέπει να συζητηθεί πληθώρα εικόνων και θεματολογιών. H συμμετοχή των πολιτών σε εμπειρική έρευνα στην Κύπρο, αποτελεί καινοτομία στον τρόπο μελέτης των γραμματοσήμων, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μηνύματα καθώς και τις ιδεολογικές προεκτάσεις που μπορεί να μεταφέρουν. Για τη συγκεκριμένη διατριβή ακολουθήθηκε μία προσέγγιση μεικτής μεθοδολογίας η οποία συνδύαζε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά εργαλεία, τα οποία στόχευαν στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία  αξιόπιστων δεδομένων και συνεπώς παρουσίαση έγκυρων αποτελεσμάτων.

Η παρούσα διατριβή ερευνά τους τρόπους με τους οποίους τροποποιούνται οι θεματολογίες και τα μηνύματα που προβάλλονται μέσω της γραφιστικής και των απεικονίσεων στα κυπριακά γραμματόσημα, σύμφωνα πάντοτε με την περίοδο έκδοσής τους και το πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο που επικρατεί. Πέραν τούτου, αποδεικνύει ότι ο πολίτης αντιλαμβάνεται πλήρως τις μεταβολές του σκηνικού και τον τρόπο που αυτές επιδρούν στις διάφορες αναπαραστάσεις οι οποίες προβάλλονται μέσω των γραμματοσήμων. Σε αρκετές περιπτώσεις ο πολίτης δείχνει να αποζητά ενεργά την εξέλιξή τους, πάντοτε μέσα από πανανθρώπινες έννοιες και αξίες που διέπουν ένα σύγχρονο κράτος και  ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διατριβή αυτή στοχεύει στο να είναι χρήσιμη όχι μόνο σε ότι αφορά τη μελέτη των γραμματοσήμων αλλά και ως εφαλτήριο για περαιτέρω εμπειρικές έρευνες οι οποίες θα αφορούν στην παραγωγή νοήματος μέσω της γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, αλλά και του ενεργού ρόλου των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη, αναμένεται πως η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συνέχιση και αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους σχεδιαστές, τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους, για τα μηνύματα που επίσημα προβάλλονται μέσω των διάφορων εικόνων και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν σε μία υγιή και προοδευτική κοινωνία.

Η Δρ Σόνια Ανδρέου εργάζεται ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και είναι ενεργό μέλος στο ερευνητικό εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο εν λόγω τμήμα, καθώς και στο συμβούλιο της Κυπριακής Σημειωτικής Ένωσης.