Το Excelsior στη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Κινέζικου Group “Tatwah” και του Μαλαισιανού Group “ASN”


Ερευνητικά Νέα

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέστη στις 22 με 26 Ιανουαρίου 2018, στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Κινέζικου Group “Tatwah” και του Μαλαισιανού Group “ASN” με σκοπό τη χρήση Κινέζικων δορυφόρων (Tatwah Group) που χρησιμοποιούν γεωστατικές δορυφορικές θέσεις που ανήκουν στην Κύπρο για παροχή δορυφορικών υπηρεσιών στη Μαλαισία και στην ευρύτερη περιοχή μέσω Μαλαισιανού Παρόχου (ASN Group). Η τελετή έλαβε χώρα στη Κουάλα Λουμπούρ παρουσία εκπροσώπων των συμβαλλόμενων χωρών, της Μαλαισίας, της Κίνας και της Κύπρου. Η Κύπρος, με αυτή τη Συμφωνία, αφ’ ενός αναδεικνύεται διεθνώς ως Κράτος που πρωτοστατεί στις τεχνολογίες διαστήματος και αφ’ ετέρου αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της εν λόγω τελετής, ο κ. Γιώργος Κωμοδρόμος, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, προέβη σε σχετική ανάλυση της στρατηγικής θέσης της Κύπρου και της μείζονος σημασίας για δημιουργία επίγειων υποδομών (node) στο νησί, σε σχέση με τις δορυφορικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί εταίρο στο πρόγραμμα EXCELSIOR (ERATOSTHENES: ‘Excellence Research Centre for Earth SurveiLlance and Space-Based MonItoring Of the EnviRonment’),  και οι πιο πάνω επαφές του κ. Κωμοδρόμου, αλλά και η στρατηγική αυτή συμφωνία,  συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργειών για το πρόγραμμα.

To EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος μέσω του προγράμματος Teaming Oρίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το EXCELSIOR στα κοινωνικά δίκτυα:

 @excelsior2020eu | www.excelsior2020.eu | info@excelsior2020.eu

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέστη στις 22 με 26 Ιανουαρίου 2018, στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Κινέζικου Group “Tatwah” και του Μαλαισιανού Group “ASN” με σκοπό τη χρήση Κινέζικων δορυφόρων (Tatwah Group) που χρησιμοποιούν γεωστατικές δορυφορικές θέσεις που ανήκουν στην Κύπρο για παροχή δορυφορικών υπηρεσιών στη Μαλαισία και στην ευρύτερη περιοχή μέσω Μαλαισιανού Παρόχου (ASN Group). Η τελετή έλαβε χώρα στη Κουάλα Λουμπούρ παρουσία εκπροσώπων των συμβαλλόμενων χωρών, της Μαλαισίας, της Κίνας και της Κύπρου. Η Κύπρος, με αυτή τη Συμφωνία, αφ’ ενός αναδεικνύεται διεθνώς ως Κράτος που πρωτοστατεί στις τεχνολογίες διαστήματος και αφ’ ετέρου αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της εν λόγω τελετής, ο κ. Γιώργος Κωμοδρόμος, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, προέβη σε σχετική ανάλυση της στρατηγικής θέσης της Κύπρου και της μείζονος σημασίας για δημιουργία επίγειων υποδομών (node) στο νησί, σε σχέση με τις δορυφορικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί εταίρο στο πρόγραμμα EXCELSIOR (ERATOSTHENES: ‘Excellence Research Centre for Earth SurveiLlance and Space-Based MonItoring Of the EnviRonment’),  και οι πιο πάνω επαφές του κ. Κωμοδρόμου, αλλά και η στρατηγική αυτή συμφωνία,  συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργειών για το πρόγραμμα.

To EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος μέσω του προγράμματος Teaming Oρίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το EXCELSIOR στα κοινωνικά δίκτυα:

 @excelsior2020eu | www.excelsior2020.eu | info@excelsior2020.eu