Οδικός χάρτης για να καταστεί η Κύπρος κόμβος κλιματικής καινοτομίας


Το Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας (Sustainable Energy Laboratory) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Δίκτυο περιφερειακής καινοτομίας ΕΙΤ RIS Climate-KIC Κύπρου, πρόσφατα δημοσίευσαν την μελέτη για την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να καταστεί η Κύπρος κόμβος κλιματικής καινοτομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας. Η μελέτη εκπονήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και αφού χαρτογράφησε την κυπριακή πραγματικότητα καθώς και διεθνείς καλές πρακτικές, κατέληξε σε 5 πυλώνες που θα πρέπει να γίνουν να διερευνηθούν σε βάθος, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο πλαίσιο που θα προσελκύει πράσινες νεοφυείς επιχειρήσεις να έρθουν στην Κύπρο αλλά και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ενθάρρυνση δημιουργίας κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα. Για κάθε πυλώνα η μελέτη αντλεί συγκεκριμένα παραδείγματα φορέων καλής διεθνούς πρακτικής και καλύπτει όλο το φάσμα ενθάρρυνσης για να βγει η καινοτομία από το εργαστήριο και να γίνει μια βιώσιμη επιχείρηση. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν τον ρόλο μιας ανεξάρτητης Αρχής Καινοτομίας, μηχανισμούς χρηματοδότησης καινοτομίας, την δημιουργία θετικής κουλτούρας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης, την προώθηση των κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και την προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων από το εξωτερικό.

Η κύρια δημιουργός της μελέτης, κα. Χριστίνα Καραπατάκη, που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις με θέμα την ενέργεια στην Αμερική, ανέφερε:  «Η μελέτη αυτή δεν έχει ως στόχο να δώσει μια «απλή συνταγή» για την δημιουργία του κόμβου κλιματικής καινοτομίας αλλά να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας να συνειδητοποιήσουν τα βήματα και τους πόρους που χρειάζονται για την δημιουργία τέτοιου οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου». Από την πλευρά του, ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, συντονιστής του Δικτύου ΕΙΤ RIS Climate-KIC Cyprus τόνισε: «Έγινε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να καταστεί η Κύπρος κόμβος κλιματικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ήδη για το 2018 έχουμε προγραμματίσει δράσεις για την εξέταση των 5 πυλώνων ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί το κυπριακό πλαίσιο.»

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) μέσω του προγράμματος περιφερειακής καινοτομίας της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή (Climate-KIC EIT RIS) με ανάδοχο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, στην 2η Τριμερή συνάντηση των Κοινοβουλίων Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και στα πλαίσια των συναντήσεων «WOW» της Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει την μελέτη στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.energylab.ac.cy/2018/02/cyprus-cleantech-study-published/.

Το Climate-KIC είναι μια από τις 5 Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας που δημιουργήθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το ευρωπαϊκό όργανο υπεύθυνο για τη δημιουργία βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης που παράλληλα ασχολείται και με τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας (www.climate-kic.org) (http://eit.europa.eu). Από τον Οκτώβριο 2016 η Κύπρος εντάχθηκε στο δίκτυο με αναδόχους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο κυπριακό επιταχυντή πράσινων επιχειρηματικών ιδεών Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Το Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας (Sustainable Energy Laboratory) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Δίκτυο περιφερειακής καινοτομίας ΕΙΤ RIS Climate-KIC Κύπρου, πρόσφατα δημοσίευσαν την μελέτη για την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να καταστεί η Κύπρος κόμβος κλιματικής καινοτομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας. Η μελέτη εκπονήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και αφού χαρτογράφησε την κυπριακή πραγματικότητα καθώς και διεθνείς καλές πρακτικές, κατέληξε σε 5 πυλώνες που θα πρέπει να γίνουν να διερευνηθούν σε βάθος, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο πλαίσιο που θα προσελκύει πράσινες νεοφυείς επιχειρήσεις να έρθουν στην Κύπρο αλλά και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ενθάρρυνση δημιουργίας κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα. Για κάθε πυλώνα η μελέτη αντλεί συγκεκριμένα παραδείγματα φορέων καλής διεθνούς πρακτικής και καλύπτει όλο το φάσμα ενθάρρυνσης για να βγει η καινοτομία από το εργαστήριο και να γίνει μια βιώσιμη επιχείρηση. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν τον ρόλο μιας ανεξάρτητης Αρχής Καινοτομίας, μηχανισμούς χρηματοδότησης καινοτομίας, την δημιουργία θετικής κουλτούρας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης, την προώθηση των κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και την προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων από το εξωτερικό.

Η κύρια δημιουργός της μελέτης, κα. Χριστίνα Καραπατάκη, που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις με θέμα την ενέργεια στην Αμερική, ανέφερε:  «Η μελέτη αυτή δεν έχει ως στόχο να δώσει μια «απλή συνταγή» για την δημιουργία του κόμβου κλιματικής καινοτομίας αλλά να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας να συνειδητοποιήσουν τα βήματα και τους πόρους που χρειάζονται για την δημιουργία τέτοιου οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου». Από την πλευρά του, ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, συντονιστής του Δικτύου ΕΙΤ RIS Climate-KIC Cyprus τόνισε: «Έγινε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να καταστεί η Κύπρος κόμβος κλιματικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ήδη για το 2018 έχουμε προγραμματίσει δράσεις για την εξέταση των 5 πυλώνων ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί το κυπριακό πλαίσιο.»

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) μέσω του προγράμματος περιφερειακής καινοτομίας της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή (Climate-KIC EIT RIS) με ανάδοχο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, στην 2η Τριμερή συνάντηση των Κοινοβουλίων Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και στα πλαίσια των συναντήσεων «WOW» της Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει την μελέτη στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.energylab.ac.cy/2018/02/cyprus-cleantech-study-published/.

Το Climate-KIC είναι μια από τις 5 Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας που δημιουργήθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το ευρωπαϊκό όργανο υπεύθυνο για τη δημιουργία βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης που παράλληλα ασχολείται και με τις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας (www.climate-kic.org) (http://eit.europa.eu). Από τον Οκτώβριο 2016 η Κύπρος εντάχθηκε στο δίκτυο με αναδόχους το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο κυπριακό επιταχυντή πράσινων επιχειρηματικών ιδεών Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.