1η συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE


Η 1η συνάντηση  της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board)  του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE πραγματοποιήθηκε  επιτυχώς την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 2018, στο  Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Cyprus Interaction Lab (https://www.cyprusinteractionlab.com/), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους: Δρ. Δέσπω Κτωρίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), κ. Σάββα Σαββίδη (Αντιπρόεδρος τοπικού δικτύου IET Engineering Communities στην Κύπρο) και κ. Έλενα Καλλή (Λειτουργός, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE Δρ. Άντρη Ιωάννου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών), ο διαχειριστής του Ευρωπαϊκού έργου Δρ. Γιάννης Γεωργίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) καθώς επίσης και η κ. Χριστίνα Αχιλλέως (Εκπρόσωπος του τοπικού εταίρου GrantXpert).

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η συντονίστρια του έργου Δρ. Άντρη Ιωάννου παρουσίασε στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENGINITE σε συνάρτηση με τους στόχους και τη φιλοσοφία του.

Το ENGINITE προσβλέπει στη δημιουργία και υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης που θα βοηθήσει τους νέους απόφοιτους μηχανικούς να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης θα βασιστεί στις αρχές της προβληματικοκεντρικής μάθησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της για τις δυνατότητες και τις προοπτικές καθώς επίσης και για τις πιθανές προκλήσεις που δύναται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο τη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE.

Με το τέλος της συνάντησης, τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον καινοτόμο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE αλλά και την αμέριστη υποστήριξη τους, με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα του προγράμματος:

  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

https://www.enginite.eu/

  • Εγγραφείτε (κάνετε Like) στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook

https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η 1η συνάντηση  της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board)  του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE πραγματοποιήθηκε  επιτυχώς την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 2018, στο  Ερευνητικό Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Cyprus Interaction Lab (https://www.cyprusinteractionlab.com/), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους: Δρ. Δέσπω Κτωρίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), κ. Σάββα Σαββίδη (Αντιπρόεδρος τοπικού δικτύου IET Engineering Communities στην Κύπρο) και κ. Έλενα Καλλή (Λειτουργός, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου). Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE Δρ. Άντρη Ιωάννου (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών), ο διαχειριστής του Ευρωπαϊκού έργου Δρ. Γιάννης Γεωργίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) καθώς επίσης και η κ. Χριστίνα Αχιλλέως (Εκπρόσωπος του τοπικού εταίρου GrantXpert).

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η συντονίστρια του έργου Δρ. Άντρη Ιωάννου παρουσίασε στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENGINITE σε συνάρτηση με τους στόχους και τη φιλοσοφία του.

Το ENGINITE προσβλέπει στη δημιουργία και υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης που θα βοηθήσει τους νέους απόφοιτους μηχανικούς να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης θα βασιστεί στις αρχές της προβληματικοκεντρικής μάθησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή κατέθεσε τις απόψεις της για τις δυνατότητες και τις προοπτικές καθώς επίσης και για τις πιθανές προκλήσεις που δύναται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής με στόχο τη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE.

Με το τέλος της συνάντησης, τα μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον καινοτόμο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE αλλά και την αμέριστη υποστήριξη τους, με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα του προγράμματος:

  • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

https://www.enginite.eu/

  • Εγγραφείτε (κάνετε Like) στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook

https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/