Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

“Σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη είναι η παρουσία και προσφορά της γυναίκας στην επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια και  άλλα ερευνητικά κέντρα, διότι η ισότητα των φύλων ανεβάζει το επίπεδο της επιστήμης»

Η Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής με εξειδίκευση στην Δικανική Λογιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού όπως, επίσης, και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ιδίου πανεπιστημίου. Πριν επαναπατρισθεί, κατείχε ακαδημαϊκή θέση σε πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Αυστραλία. Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή ήταν  ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος της ‘Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρου’ (2010-2017) όπως, επίσης, και ιδρυτής και πρώτη πρόεδρος της επιτροπής ‘Οικονομικά Εγκλήματα και Δικανική Λογιστική’ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2010-2014) . Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή είναι  Fellow Member του Institute of Chartered Accountants of Australia και Certified Fraud Examiner (ΗΠΑ). Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει επίσης διατελέσει Visiting Scholar στα πανεπιστήμια του Cambridge (ΗΒ), Girona (Ισπανία), και  Victoria University, ( Μελβούρνη, Αυστραλία). Το 2017  το Gold Business Magazine την ονόμασε ως μια από τις 100 πιο ισχυρές και με επιρροή γυναίκες  στην Κύπρο.

Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά,  κεφάλαια σε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα: οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, θέματα φύλου στις επιχειρήσεις και επιχειρηματική ηθική. Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής διαφόρων επιστημονικών περιοδικών διεθνώς.  Επίσης, έχει διατελέσει εξωτερικός εξεταστής διδακτορικών διατριβών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, είναι η συγγραφέας των εκθέσεων για την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς (2017) μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης όπως, επίσης, και για την Δημοσίευση των  Δημόσιων Οικονομικών Λογαριασμών (2010)  μετά από εισήγηση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Τέλος, η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει διεξάγει αριθμών μελετών με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ένα από τα επιστημονικά πεδία που ασχολείται  η Δρ. Κραμβια-Καπαρδή είναι αυτό της πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Στα γνωστικά αυτά αντικείμενα έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία που εκδόθηκαν στον Καναδά, Αγγλία, Ελλάδα και Γαλλία, και έχει παρουσιάσει τις μελέτες της σε διεθνή συνέδρια. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της δημοσιεύθηκε το 2016 από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave Macmillan και έχει τον τίτλο  Corporate Fraud and Corruption: A Holistic Approach to Preventing Financial Crises . Το 2015 της απονεμήθηκαν δύο βραβεία για άρθρα της που δημοσιεύθηκαν με θέμα την διαφθορά. Εις αναγνώριση του επιστημονικού της κύρους διεθνώς, είναι national expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα διαφθοράς και επίσης μέλος επιτροπής για την αξιολόγηση υπό ένταξη χωρών για θέματα διαφθοράς. Τέλος, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου, έχει προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

“Σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη είναι η παρουσία και προσφορά της γυναίκας στην επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια και  άλλα ερευνητικά κέντρα, διότι η ισότητα των φύλων ανεβάζει το επίπεδο της επιστήμης»

Η Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής με εξειδίκευση στην Δικανική Λογιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού όπως, επίσης, και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ιδίου πανεπιστημίου. Πριν επαναπατρισθεί, κατείχε ακαδημαϊκή θέση σε πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Αυστραλία. Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή ήταν  ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος της ‘Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρου’ (2010-2017) όπως, επίσης, και ιδρυτής και πρώτη πρόεδρος της επιτροπής ‘Οικονομικά Εγκλήματα και Δικανική Λογιστική’ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2010-2014) . Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή είναι  Fellow Member του Institute of Chartered Accountants of Australia και Certified Fraud Examiner (ΗΠΑ). Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει επίσης διατελέσει Visiting Scholar στα πανεπιστήμια του Cambridge (ΗΒ), Girona (Ισπανία), και  Victoria University, ( Μελβούρνη, Αυστραλία). Το 2017  το Gold Business Magazine την ονόμασε ως μια από τις 100 πιο ισχυρές και με επιρροή γυναίκες  στην Κύπρο.

Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά,  κεφάλαια σε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα: οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, θέματα φύλου στις επιχειρήσεις και επιχειρηματική ηθική. Η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής διαφόρων επιστημονικών περιοδικών διεθνώς.  Επίσης, έχει διατελέσει εξωτερικός εξεταστής διδακτορικών διατριβών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, είναι η συγγραφέας των εκθέσεων για την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς (2017) μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης όπως, επίσης, και για την Δημοσίευση των  Δημόσιων Οικονομικών Λογαριασμών (2010)  μετά από εισήγηση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Τέλος, η Δρ. Κραμβιά-Καπαρδή έχει διεξάγει αριθμών μελετών με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ένα από τα επιστημονικά πεδία που ασχολείται  η Δρ. Κραμβια-Καπαρδή είναι αυτό της πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Στα γνωστικά αυτά αντικείμενα έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία που εκδόθηκαν στον Καναδά, Αγγλία, Ελλάδα και Γαλλία, και έχει παρουσιάσει τις μελέτες της σε διεθνή συνέδρια. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της δημοσιεύθηκε το 2016 από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave Macmillan και έχει τον τίτλο  Corporate Fraud and Corruption: A Holistic Approach to Preventing Financial Crises . Το 2015 της απονεμήθηκαν δύο βραβεία για άρθρα της που δημοσιεύθηκαν με θέμα την διαφθορά. Εις αναγνώριση του επιστημονικού της κύρους διεθνώς, είναι national expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα διαφθοράς και επίσης μέλος επιτροπής για την αξιολόγηση υπό ένταξη χωρών για θέματα διαφθοράς. Τέλος, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συμβουλίου, έχει προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.