Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Ερευνήτρια Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον Τομέα Φυσικής του Περιβάλλοντος. Υλοποίησε την διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο laser και Εφαρμογών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Αθηνών. Το 2009 της απονεμήθηκε ο τίτλος της Διδάκτωρ Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Εφαρμογών laser με εξειδίκευση στην Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση. Από το 2012 ανήκει στο δυναμικό του ΤΕΠΑΚ, όπου και είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Έχει δημοσιεύσει 41 άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και >100 συμμετοχές σε διεθνή συνεδρία.

Επιστημονική Δραστηριότητα

Η Δρ. Μαμούρη διαθέτει μακρόχρονη και σημαντική εμπειρία σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 22 ερευνητικά έργα στο αντικείμενο των εφαρμογών τεχνικών τηλεπισκόπησης, βαθμονόμησης/αξιολόγησης δορυφορικών παρατηρήσεων, παρακολούθησης της σωματιδιακής ρύπανσης κ.α. Συνεργάζεται με κορυφαία διεθνή Ινστιτούτα όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και το Ινστιτούτο Μελέτης της Τροπόσφαιρας της Γερμανίας (TROPOS), συμμετέχοντας σε κοινές διεθνείς πειραματικές εκστρατείες (SALTRACE, A-LIFE, Cy-CARE), δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα και συγγράφοντας προτάσεις για την προσέλκυση χρηματοσότησης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μελέτης των Αιωρούμενων Σωματιδίων (EARLINET) και της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής για την Παρατήρηση Σωματιδίων, Νεφών και Αερίων (ACTRIS) ως υπεύθυνη του σταθμό Επίγειας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης στην Κύπρο (CUT-TEPAK).

Επιστημονικό πεδίο

Η Δρ. Μαμούρη εξειδικεύεται στην Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση επικεντρώνοντας την έρευνά της στα επιστημονικά πεδία, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, χαρακτηρισμό και διαχωρισμό αιωρούμενων σωματιδίων, μελέτη της ερημικής σκόνης, κατανόηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών αλληλεπίδρασης σωματιδίων-νεφών και την συμβολή τους στον σχηματισμό βροχής, την κλιματική αλλαγή, την βελτιστοποίηση προγνωστικών μοντέλων κ.α

Την παρούσα χρονική περίοδο τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε νέες μεθοδολογίες συνέργιας δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης, για την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη μελέτη της ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιοποίησης δεδομένων πόλωσης της ακτινοβολίας  για τον διαχωρισμού των διαφόρων τύπων ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων (καπνού, ανθρωπογενούς ρύπανσης, θαλάσσιων σωματιδίων) και σωματιδίων ερημικής σκόνης διαφορετικού μεγέθους καθώς επίσης και την συμβολή τους στον σχηματισμό νεφών και βροχόπτωσης. 

Για την πρόσφατη επιστημονική της εργασία με τίτλο: «New ways to use polarization lidars: Separation of fine-mode and coarse-mode dust and estimation of cloud-relevant aerosol parameters» βραβεύτηκε με το Βραβείο Inaba (Inaba Prize), το οποίο αποτελεί διεθνή αναγνώριση στον τομέα των Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης και απονέμεται από την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της  Ατμόσφαιρας με lidars (International Coordination-group for Atmospheric Studies ½ ICLAS ).

Από τον Οκτώβριο του 2016 συμμετέχει στο  πειράματα CY-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και βροχής, και στην κλιματική αλλαγή. 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Ερευνήτρια Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον Τομέα Φυσικής του Περιβάλλοντος. Υλοποίησε την διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο laser και Εφαρμογών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Αθηνών. Το 2009 της απονεμήθηκε ο τίτλος της Διδάκτωρ Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Εφαρμογών laser με εξειδίκευση στην Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση. Από το 2012 ανήκει στο δυναμικό του ΤΕΠΑΚ, όπου και είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Έχει δημοσιεύσει 41 άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και >100 συμμετοχές σε διεθνή συνεδρία.

Επιστημονική Δραστηριότητα

Η Δρ. Μαμούρη διαθέτει μακρόχρονη και σημαντική εμπειρία σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 22 ερευνητικά έργα στο αντικείμενο των εφαρμογών τεχνικών τηλεπισκόπησης, βαθμονόμησης/αξιολόγησης δορυφορικών παρατηρήσεων, παρακολούθησης της σωματιδιακής ρύπανσης κ.α. Συνεργάζεται με κορυφαία διεθνή Ινστιτούτα όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και το Ινστιτούτο Μελέτης της Τροπόσφαιρας της Γερμανίας (TROPOS), συμμετέχοντας σε κοινές διεθνείς πειραματικές εκστρατείες (SALTRACE, A-LIFE, Cy-CARE), δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα και συγγράφοντας προτάσεις για την προσέλκυση χρηματοσότησης. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μελέτης των Αιωρούμενων Σωματιδίων (EARLINET) και της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής για την Παρατήρηση Σωματιδίων, Νεφών και Αερίων (ACTRIS) ως υπεύθυνη του σταθμό Επίγειας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης στην Κύπρο (CUT-TEPAK).

Επιστημονικό πεδίο

Η Δρ. Μαμούρη εξειδικεύεται στην Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση επικεντρώνοντας την έρευνά της στα επιστημονικά πεδία, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, χαρακτηρισμό και διαχωρισμό αιωρούμενων σωματιδίων, μελέτη της ερημικής σκόνης, κατανόηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών αλληλεπίδρασης σωματιδίων-νεφών και την συμβολή τους στον σχηματισμό βροχής, την κλιματική αλλαγή, την βελτιστοποίηση προγνωστικών μοντέλων κ.α

Την παρούσα χρονική περίοδο τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε νέες μεθοδολογίες συνέργιας δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης, για την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη μελέτη της ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιοποίησης δεδομένων πόλωσης της ακτινοβολίας  για τον διαχωρισμού των διαφόρων τύπων ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων (καπνού, ανθρωπογενούς ρύπανσης, θαλάσσιων σωματιδίων) και σωματιδίων ερημικής σκόνης διαφορετικού μεγέθους καθώς επίσης και την συμβολή τους στον σχηματισμό νεφών και βροχόπτωσης. 

Για την πρόσφατη επιστημονική της εργασία με τίτλο: «New ways to use polarization lidars: Separation of fine-mode and coarse-mode dust and estimation of cloud-relevant aerosol parameters» βραβεύτηκε με το Βραβείο Inaba (Inaba Prize), το οποίο αποτελεί διεθνή αναγνώριση στον τομέα των Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης και απονέμεται από την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της  Ατμόσφαιρας με lidars (International Coordination-group for Atmospheric Studies ½ ICLAS ).

Από τον Οκτώβριο του 2016 συμμετέχει στο  πειράματα CY-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και βροχής, και στην κλιματική αλλαγή.