Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας


Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν στις 23 Φεβρουαρίου 2018, πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναμένεται να ενδυναμώσει τη στενή σχέση των δύο οργανισμών. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή κ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Έπαρχο Λευκωσίας και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛ Λευκωσίας κ. Μάριο Παναγίδη.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας καλύπτει τομείς όπως: (i) κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (ii) συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, (iii) κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα , (iv) τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, και (v) ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, όπως η χρήση έξυπνων συστημάτων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της ποιότητας νερού στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, η χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών νερού, και άλλοι τομείς όπου η τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας συμμετέχει ήδη με την ιδιότητα του παρατηρητή στο ερευνητικό έργο «ΕΠΙΡΡΟΗ» το οποίο αφορά στη Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ) και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροών.  Επικεφαλής του έργου είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονιστή τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν στις 23 Φεβρουαρίου 2018, πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναμένεται να ενδυναμώσει τη στενή σχέση των δύο οργανισμών. Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή κ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον Έπαρχο Λευκωσίας και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛ Λευκωσίας κ. Μάριο Παναγίδη.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας καλύπτει τομείς όπως: (i) κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, (ii) συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, (iii) κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα , (iv) τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, και (v) ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, όπως η χρήση έξυπνων συστημάτων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της ποιότητας νερού στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, η χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών νερού, και άλλοι τομείς όπου η τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας συμμετέχει ήδη με την ιδιότητα του παρατηρητή στο ερευνητικό έργο «ΕΠΙΡΡΟΗ» το οποίο αφορά στη Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ) και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροών.  Επικεφαλής του έργου είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονιστή τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος.