Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Ολυμπία Νησιφόρου


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Δρ. Ολυμπία Νησιφόρου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, πτυχιούχος Θαλάσσιος Επιστήμονας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και στην Μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Η διδακτορική της διατριβή είχε ως θέμα  ‘Συμπαραγωγή επεξεργασμένου νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων παραπροιόντων από την βιομάζα μακροφυκών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βιοφίλτρα για τον καθαρισμό χοιρολυμάτων’ για την οποία έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PENEK Scholarship - ΠΕΝΕΚ/0311/21 της τάξης των €87,500.

Επίσης για την έρευνα της έχει λάβει χρηματοδότηση από διάφορους φορείς όπως από την Τράπεζα Πειραιώς, την Ελληνική Τράπεζα αλλά και υποτροφία από την OYNEΣΚΟ (Scholarship UNESCO Fellowships Programme for Program Priorities 2010/2011) όπου κέρδισε την πρώτη θέση παγκοσμίως.

H ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία ξεκίνησε στο Εργαστήριο Sustainable Energy Laboratory του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου όπου και συνεχίζει  μέχρι και σήμερα.

Είναι μέλος της διαχειριστική επιτροπής  στη δράση COST Action FA1406 και  συμμετείχε σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα  καθώς και σε δράσεις Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)- (Regional Innovation Scheme –RIS  of Climate-KIC) μέσω του εργαστηριού και της Chrysalis LEAP (http://chrysalisleap.com)

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, στην κλιματική αλλαγή, στον έλεγχο της ρύπανση του περιβάλλοντος, σε μεθοδολογίες έρευνας  κα.

 Έκτοτε μελετά την οικοφυσιολογία αλλά και τις δυνατότητες χρήσης διαφόρων βιοφίλτρων από  μακροφύκη που ανήκουν στις κατηγορίες χλωροφύκη, ερυθροφύκη και φαιοφύκη για την επεξεργασία κτηνοτροφικών λυμάτων όπως τα χοιρολύματα αλλά και την εξυγίανση άλλων πηγών νερού.  

Τα λύματα χοιροστασίων είναι ψηλά σε περιεκτικότητα κυρίως αζώτου και φωσφόρου και με δεδομένη πρακτική δεσμεύουν τα ανόργανα αυτά θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα διερευνά την χρήση των παραπροϊόντων από την παραγόμενης βιομάζας τους ως βιοκαύσιμα, βιο-πλαστικό,  λιπάσματος ως προϊόν ή υλικό τροφοδοσίας κτλ. Η σημασία εκπόνησης τέτοιων ερευνητικών εργασιών είναι πολύ μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποιότητα των λυμάτων, αλλά και τις άλλες παράπλευρες χρήσεις που μπορεί να έχει η παραγόμενη βιομάζα μακροφυκών.

"Μέσα από την επιστήμη μπορούμε  να συμβάλουμε στην δημιουργία μιας βιώσιμης αειφόρου κοινωνίας και δεν έχει περιθώρια για φυλετικές διακρίσεις"

 

 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η Δρ. Ολυμπία Νησιφόρου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, πτυχιούχος Θαλάσσιος Επιστήμονας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και στην Μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Η διδακτορική της διατριβή είχε ως θέμα  ‘Συμπαραγωγή επεξεργασμένου νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων παραπροιόντων από την βιομάζα μακροφυκών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βιοφίλτρα για τον καθαρισμό χοιρολυμάτων’ για την οποία έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PENEK Scholarship - ΠΕΝΕΚ/0311/21 της τάξης των €87,500.

Επίσης για την έρευνα της έχει λάβει χρηματοδότηση από διάφορους φορείς όπως από την Τράπεζα Πειραιώς, την Ελληνική Τράπεζα αλλά και υποτροφία από την OYNEΣΚΟ (Scholarship UNESCO Fellowships Programme for Program Priorities 2010/2011) όπου κέρδισε την πρώτη θέση παγκοσμίως.

H ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία ξεκίνησε στο Εργαστήριο Sustainable Energy Laboratory του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου όπου και συνεχίζει  μέχρι και σήμερα.

Είναι μέλος της διαχειριστική επιτροπής  στη δράση COST Action FA1406 και  συμμετείχε σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα  καθώς και σε δράσεις Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)- (Regional Innovation Scheme –RIS  of Climate-KIC) μέσω του εργαστηριού και της Chrysalis LEAP (http://chrysalisleap.com)

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, στην κλιματική αλλαγή, στον έλεγχο της ρύπανση του περιβάλλοντος, σε μεθοδολογίες έρευνας  κα.

 Έκτοτε μελετά την οικοφυσιολογία αλλά και τις δυνατότητες χρήσης διαφόρων βιοφίλτρων από  μακροφύκη που ανήκουν στις κατηγορίες χλωροφύκη, ερυθροφύκη και φαιοφύκη για την επεξεργασία κτηνοτροφικών λυμάτων όπως τα χοιρολύματα αλλά και την εξυγίανση άλλων πηγών νερού.  

Τα λύματα χοιροστασίων είναι ψηλά σε περιεκτικότητα κυρίως αζώτου και φωσφόρου και με δεδομένη πρακτική δεσμεύουν τα ανόργανα αυτά θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα διερευνά την χρήση των παραπροϊόντων από την παραγόμενης βιομάζας τους ως βιοκαύσιμα, βιο-πλαστικό,  λιπάσματος ως προϊόν ή υλικό τροφοδοσίας κτλ. Η σημασία εκπόνησης τέτοιων ερευνητικών εργασιών είναι πολύ μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποιότητα των λυμάτων, αλλά και τις άλλες παράπλευρες χρήσεις που μπορεί να έχει η παραγόμενη βιομάζα μακροφυκών.

"Μέσα από την επιστήμη μπορούμε  να συμβάλουμε στην δημιουργία μιας βιώσιμης αειφόρου κοινωνίας και δεν έχει περιθώρια για φυλετικές διακρίσεις"