Δίκτυο και άλλα ιδιωτικά διαμερίσματα

Δίκτυο Συνεργαζομένων Υποστατικών με το ΤΠΚ

Πρόκειται για διαμερίσματα που διαχειρίζονται ιδιώτες, που αποδέχτηκαν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο (βάσει μνημονίου συνεργασίας) για τη διάθεση των διαμερισμάτων τους σε φοιτητές.

Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Οι φοιτητές που επιλέγουν να ενοικιάζουν διαμερίσματα του «Δικτύου» οφείλουν να είναι συνεπείς με τους όρους του συμβολαίου που υπογράφουν με τους ιδιοκτήτες. Η σύμβαση ενοικίασης είναι απευθείας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στους φοιτητές ενοίκους και ρυθμίζεται από Κανόνες (εδώ).

Δείτε εδώ τα διαθέσιμα διαμερίσματα.  

Ο ενδιαφερόμενος  φοιτητής επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των υποστατικών και εφόσον επιθυμεί διευθετεί συνάντηση για να τα επισκεφθεί ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του υποστατικού. Αν κάποιο υποστατικό ικανοποιεί τις ανάγκες του φοιτητή, αυτός επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ (25002710 ή kep@cut.ac.cy) και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών θα διευθετηθεί κοινή συνάντηση με τον ιδιοκτήτη για υπογραφή συμβολαίων.

 

Ιδιωτικά διαμερίσματα

Οι φοιτητές που αναζητούν στέγαση μπορούν να ανατρέχουν σε Κατάλογο με ιδιωτικών διαμερίσματα που αναθεωρείται σε τακτική βάση. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει οποιαδήποτε επίσημη συνεργασία ή άλλη ευθύνη για τα διαμερίσματα αυτά. Το Πανεπιστήμιο συγκροτεί τον κατάλογο με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην προσπάθεια εξεύρεσης στέγης. Το Πανεπιστήμιο δεν διατηρεί οιασδήποτε μορφής προσωπική, επαγγελματική, ή άλλης φύσεως σχέση με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ούτε ενεργεί ως μεσάζον.

Ο κατάλογος αποτελείται από οποιαδήποτε διαμερίσματα ενδιαφέρονται οι ιδιοκτήτες του να τα συμπεριλάβουν, αφού υποβάλουν σχετικό αίτημα καταβάλουν στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου το αντίτιμο των 10 ευρώ για κάθε μήνα που το διαμέρισμα βρίσκεται στον κατάλογο.

Πριν ενοικιάσετε, ρίξτε μια ματιά σε ορισμένες συμβουλές που ίσως σας φανούν χρήσιμες.

Δείτε τον κατάλογο με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

Δίκτυο και άλλα ιδιωτικά διαμερίσματα

Δίκτυο Συνεργαζομένων Υποστατικών με το ΤΠΚ

Πρόκειται για διαμερίσματα που διαχειρίζονται ιδιώτες, που αποδέχτηκαν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο (βάσει μνημονίου συνεργασίας) για τη διάθεση των διαμερισμάτων τους σε φοιτητές.

Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Οι φοιτητές που επιλέγουν να ενοικιάζουν διαμερίσματα του «Δικτύου» οφείλουν να είναι συνεπείς με τους όρους του συμβολαίου που υπογράφουν με τους ιδιοκτήτες. Η σύμβαση ενοικίασης είναι απευθείας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στους φοιτητές ενοίκους και ρυθμίζεται από Κανόνες (εδώ).

Δείτε εδώ τα διαθέσιμα διαμερίσματα.  

Ο ενδιαφερόμενος  φοιτητής επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες των υποστατικών και εφόσον επιθυμεί διευθετεί συνάντηση για να τα επισκεφθεί ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του υποστατικού. Αν κάποιο υποστατικό ικανοποιεί τις ανάγκες του φοιτητή, αυτός επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ (25002710 ή kep@cut.ac.cy) και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών θα διευθετηθεί κοινή συνάντηση με τον ιδιοκτήτη για υπογραφή συμβολαίων.

 

Ιδιωτικά διαμερίσματα

Οι φοιτητές που αναζητούν στέγαση μπορούν να ανατρέχουν σε Κατάλογο με ιδιωτικών διαμερίσματα που αναθεωρείται σε τακτική βάση. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει οποιαδήποτε επίσημη συνεργασία ή άλλη ευθύνη για τα διαμερίσματα αυτά. Το Πανεπιστήμιο συγκροτεί τον κατάλογο με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην προσπάθεια εξεύρεσης στέγης. Το Πανεπιστήμιο δεν διατηρεί οιασδήποτε μορφής προσωπική, επαγγελματική, ή άλλης φύσεως σχέση με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ούτε ενεργεί ως μεσάζον.

Ο κατάλογος αποτελείται από οποιαδήποτε διαμερίσματα ενδιαφέρονται οι ιδιοκτήτες του να τα συμπεριλάβουν, αφού υποβάλουν σχετικό αίτημα καταβάλουν στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου το αντίτιμο των 10 ευρώ για κάθε μήνα που το διαμέρισμα βρίσκεται στον κατάλογο.

Πριν ενοικιάσετε, ρίξτε μια ματιά σε ορισμένες συμβουλές που ίσως σας φανούν χρήσιμες.

Δείτε τον κατάλογο με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.