Υποβολή αίτησης για παραχώρηση δωρεάν σίτισης


Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού στα πλαίσια του πλούσιου φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου, με στόχο την  ενίσχυση φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά  κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους απολυθέντες στρατιώτες που άρχισαν σπουδές αυτό το εξάμηνο ( καθώς και σε Φοιτητές που ξεκίνησαν αυτό το εξάμηνο από Μεταγραφές ή Δεύτερα Πτυχία) να υποβάλουν αίτηση για καθημερινά δωρεάν γεύμα στο «Αρχονταρίκι» της Ιεράς Μητρόπολης. Σημειώνεται ότι μόνο η πιο πάνω κατηγορία φοιτητών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αυτό το εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών, (τηλ 25002426, 25002532) μέχρι και τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 μ.μ και να υποβάλουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους. Στο παρόν στάδιο δεν χρειάζεται να προσκομίσουν οποιαδήποτε δικαιολογητικά.

 

Κάθε δικαιούχος εφόσον εγκριθεί, θα δικαιούται γεύμα καθημερινά. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος αδυνατεί λόγω μαθημάτων να προσέλθει κάποια μέρα στις καθορισμένες ώρες, δύναται να του παραχωρείται το γεύμα σε πακέτο (take away). Οι ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου είναι από τις 12:00-14:30 μ.μ ενώ η Υπηρεσία take away μέχρι τις 4:00 μ.μ

 

Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερου συντονισμού προετοιμασίας των γευμάτων και αποφυγής σπατάλης, όποιος φοιτητής θα απουσιάσει και το γνωρίζει εκ των προτέρων, τότε θα πρέπει να ενημερώνει την υπεύθυνη γευμάτων στο Εστιατόριο, κ. Νικολέττα (τηλ. 99100837). Εάν κάποιος απουσιάσει χωρίς να ενημερώσει πάνω από μια φορά θα αποκλείεται από δικαιούχος.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού στα πλαίσια του πλούσιου φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου, με στόχο την  ενίσχυση φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρά  κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους απολυθέντες στρατιώτες που άρχισαν σπουδές αυτό το εξάμηνο ( καθώς και σε Φοιτητές που ξεκίνησαν αυτό το εξάμηνο από Μεταγραφές ή Δεύτερα Πτυχία) να υποβάλουν αίτηση για καθημερινά δωρεάν γεύμα στο «Αρχονταρίκι» της Ιεράς Μητρόπολης. Σημειώνεται ότι μόνο η πιο πάνω κατηγορία φοιτητών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αυτό το εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών, (τηλ 25002426, 25002532) μέχρι και τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 μ.μ και να υποβάλουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους. Στο παρόν στάδιο δεν χρειάζεται να προσκομίσουν οποιαδήποτε δικαιολογητικά.

 

Κάθε δικαιούχος εφόσον εγκριθεί, θα δικαιούται γεύμα καθημερινά. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος αδυνατεί λόγω μαθημάτων να προσέλθει κάποια μέρα στις καθορισμένες ώρες, δύναται να του παραχωρείται το γεύμα σε πακέτο (take away). Οι ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου είναι από τις 12:00-14:30 μ.μ ενώ η Υπηρεσία take away μέχρι τις 4:00 μ.μ

 

Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερου συντονισμού προετοιμασίας των γευμάτων και αποφυγής σπατάλης, όποιος φοιτητής θα απουσιάσει και το γνωρίζει εκ των προτέρων, τότε θα πρέπει να ενημερώνει την υπεύθυνη γευμάτων στο Εστιατόριο, κ. Νικολέττα (τηλ. 99100837). Εάν κάποιος απουσιάσει χωρίς να ενημερώσει πάνω από μια φορά θα αποκλείεται από δικαιούχος.