Παράδοση βεβαίωση και φοιτητικών ταυτοτήτων Νεοεισερχόμενων φοιτητών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΘΙΝ. ΕΞΑΜ 2017-18


Φοιτητικά Νέα

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές μας των πιο κάτω τμημάτων ότι είναι έτοιμες οι Βεβαίωσης φοίτησής για το ΦΘΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 καθώς και οι φοιτητικές ταυτότητες.

Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Τοπογράφων Μηχανικών
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι φοιτητές των πιο πάνω τμημάτων θα μπορούν να περάσουν με την πολιτική τους ταυτότητα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης καθημερινώς 08:30-17:30 και την Παρασκευή 08:30-14:00 για να παραλάβουν τον φάκελο τους με την βεβαίωση και την φοιτητική τους ταυτότητα.
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μετεγγραφές Προπτυχιακών Φοιτητών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές μας των πιο κάτω τμημάτων ότι είναι έτοιμες οι Βεβαίωσης φοίτησής για το ΦΘΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 καθώς και οι φοιτητικές ταυτότητες.

Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Τοπογράφων Μηχανικών
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι φοιτητές των πιο πάνω τμημάτων θα μπορούν να περάσουν με την πολιτική τους ταυτότητα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης καθημερινώς 08:30-17:30 και την Παρασκευή 08:30-14:00 για να παραλάβουν τον φάκελο τους με την βεβαίωση και την φοιτητική τους ταυτότητα.