Ασφάλιση όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου έναντι προσωπικών ατυχημάτων


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών

ΟΛΟΙ οι ενεργοί φοιτητές (επιπέδου πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, Erasmus, κλπ.) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καλύπτονται από ασφάλιση έναντι προσωπικών ατυχημάτων.

Σημαντικοί όροι του ομαδικού συμβολαίου:

Γεωγραφικά όρια / ώρες ατυχήματος

 • Το ομαδικό συμβόλαιο προσφέρει κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα (από τυχαίο σωματικό τραυματισμό) που συμβαίνουν εντός Κύπρου, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Βασικές καλύψεις / Ωφελήματα μετά από ατύχημα

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, μέχρι €5.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα,  €30.000
 • Θάνατος από ατύχημα, €10.000

Εξαιρέσεις τραυματισμών από ατύχημα που δεν καλύπτονται

 • Στο συμβόλαιο αναφέρετε αριθμός εξαιρέσεων, δηλαδή τραυματισμού από ατύχημα που δεν προσφέρετε οποιαδήποτε χρηματική κάλυψη (πατήστε εδώ)

Διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος / Βήματα:

 • Σε περίπτωση ατυχήματος, η φοιτήτρια/ ο φοιτητής (ή οικείο τους πρόσωπο) ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών από το ατύχημα, το γραφείο Α’ Βοηθειών του πανεπιστημίου (κυρία Σόφη Χατζηπροδρόμου ή κ. Ανδρέα Θεοφάνους), στο τηλέφωνο 25002374 ή 25002415 ή στο email elias.vasiliou@cut.ac.cy .
 • Στη συνέχεια συμπληρώνεται το Έντυπο Απαίτησης Προσωπικών Ατυχημάτων, υπογράφετε από την/τον φοιτήτρια/η ή αντιπρόσωπο τους, επισυνάπτονται όλες οι αποδείξεις για δαπάνες που έχουν γίνει για την περίθαλψη του τραυματισμού και αποστέλνονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία για εξέταση και απόδοση του ωφελήματος εάν εμπίπτει στις πρόνοιες του συμβολαίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΛΟΙ οι ενεργοί φοιτητές (επιπέδου πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, Erasmus, κλπ.) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καλύπτονται από ασφάλιση έναντι προσωπικών ατυχημάτων.

Σημαντικοί όροι του ομαδικού συμβολαίου:

Γεωγραφικά όρια / ώρες ατυχήματος

 • Το ομαδικό συμβόλαιο προσφέρει κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα (από τυχαίο σωματικό τραυματισμό) που συμβαίνουν εντός Κύπρου, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Βασικές καλύψεις / Ωφελήματα μετά από ατύχημα

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα, μέχρι €5.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα,  €30.000
 • Θάνατος από ατύχημα, €10.000

Εξαιρέσεις τραυματισμών από ατύχημα που δεν καλύπτονται

 • Στο συμβόλαιο αναφέρετε αριθμός εξαιρέσεων, δηλαδή τραυματισμού από ατύχημα που δεν προσφέρετε οποιαδήποτε χρηματική κάλυψη (πατήστε εδώ)

Διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος / Βήματα:

 • Σε περίπτωση ατυχήματος, η φοιτήτρια/ ο φοιτητής (ή οικείο τους πρόσωπο) ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών από το ατύχημα, το γραφείο Α’ Βοηθειών του πανεπιστημίου (κυρία Σόφη Χατζηπροδρόμου ή κ. Ανδρέα Θεοφάνους), στο τηλέφωνο 25002374 ή 25002415 ή στο email elias.vasiliou@cut.ac.cy .
 • Στη συνέχεια συμπληρώνεται το Έντυπο Απαίτησης Προσωπικών Ατυχημάτων, υπογράφετε από την/τον φοιτήτρια/η ή αντιπρόσωπο τους, επισυνάπτονται όλες οι αποδείξεις για δαπάνες που έχουν γίνει για την περίθαλψη του τραυματισμού και αποστέλνονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία για εξέταση και απόδοση του ωφελήματος εάν εμπίπτει στις πρόνοιες του συμβολαίου.