Πρόγραμμα ενημέρωσης και εγγραφών σε μαθήματα για τους νέους φοιτητές, 2020-21


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για το πρωτόκολλο ασφάλειας και υγείας που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση την επόμενη βδομάδα. Ωστόσο:

 • Οι φοιτητές/τριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν για την άφιξη τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2020. Όσοι/ες έχουν εξασφαλίσει δωμάτιο σε εστία του Πανεπιστημίου θα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο τους αμέσως μόλις αφιχθούν. 
 • Όλοι οι φοιτητές, είτε διαμένουν μόνιμα στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε περίπτωση που έχουν ταξιδέψει για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 5 μέρες από την άφιξή τους στην Κύπρο και πριν την πρώτη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να τηρηθεί έστω κι αν έχει γίνει covid test με αρνητική ένδειξη.

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εγγραφών σε μαθήματα για τους νέους φοιτητές

1. Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Porta την Τρίτη και Τετάρτη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2020.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και τυχόν αναθεωρήσεις του.

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40 ή/και δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες, αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

 

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών πτυχίου (1-4 Σεπτεμβρίου 2020)

Οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των υπηρεσιών πληροφορικής και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η φυσική παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική. Φοιτητές που δεν θα έχουν ακόμη απολυθεί από την ΕΦ και δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν άδεια εξόδου για να παραστούν θα θεωρηθούν δικαιολογημένοι απόντες.

Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε έγκαιρα στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι/ες διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) είναι αναγκαίο να τον έχουν μαζί τους διότι η ενημέρωση θα περιλαμβάνει αρκετή πρακτική άσκηση.

Κάθε νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια θα πρέπει την περίοδο της ενημέρωσης να περάσει από το Cutting Edge (οδός Κιτίου Κυπριανού) για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι φοιτητές/τριες από την Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, οι νεοεισερχόμενοι/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν για την άφιξη τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2020. Όσοι/ες έχουν εξασφαλίσει δωμάτιο σε εστία του Πανεπιστημίου θα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο τους αμέσως μόλις αφιχθούν.

Όλοι οι φοιτητές, Κύπριοι και μη, σε περίπτωση που έχουν ταξιδέψει για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 5 μέρες από την άφιξή τους στην Κύπρο και πριν την πρώτη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να τηρηθεί έστω κι αν έχει γίνει covid test με αρνητική ένδειξη.

 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης

Τρίτη – Παρασκευή, 1 – 4 Σεπτεμβρίου 2020   

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος)

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών και Γεωπληροφορικής

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

10:30-12:30

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Σχολή Επιστημών Υγείας (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Επιστημών Αποκατάστασης

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

10:30-12:30

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Πτυχίο Καλών Τεχνών

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:30

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

11:00-13:00

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Πτυχίο Διοίκησης
 • Πτυχίο Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

11:00-13:00

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Αμφ. Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτίριο «Α. Θεμιστοκλέους»)

 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΓΕΒΕΤ)

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΧΗΜ.ΜΗΧ.)

10:30-12:30

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΓΕΒΕΤ)

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΧΗΜ.ΜΗΧ.)

 

3. Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, με διάρκεια 60’, με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα. Κάθε φοιτητής/τρια θα λάβει το σχετικό σύνδεσμο στο email του/της ώστε να συνδεθεί από το σπίτι του/της.

Πτυχίο

Ημέρα/ώρα

Νοσηλευτικής 

Τρίτη, 1/9, ώρα 10:00πμ

Αποκατάστασης

Τρίτη, 1/9, ώρα 10:00πμ

Γεωπ. Επι., Βιοτεχν. και Επιστ. Τροφίμων 

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10:00πμ

Χημικής Μηχανικής

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10:00πμ

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Διοίκησης

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλ. Υπολ. και Πληρ.

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Μηχ. Μηχανικών

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Γεωπλ.

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

Καλών Τεχνών

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

                                                        

4. Πρόγραμμα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Η ενημέρωση για τα θέματα σπουδών και φοίτησης, για τη χρήση του CUT-Portal και των ηλεκτρονικών υποδομών, θα γίνει εξ αποστάσεως, την ίδια μέρα και ώρες. Δείτε πιο κάτω τους συνδέσμους για να ενωθείτε. Δεν θα προσέλθετε στο Πανεπιστήμιο.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2020 

11:00-11:45         Σπουδές και φοίτηση

https://us04web.zoom.us/j/71926449881?pwd=OXNQUXAvK3BZUXJ1ZlRPMElFZjlVZz09

Meeting ID: 719 2644 9881 / Passcode: 6GKRgV

 

12:00-13:30        Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-9tn-kwb-yqw

Για τη φωτογράφισή σας για σκοπούς έκδοσης φοιτητικής ταυτότητας, μπορείτε να προσέλθετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μέρες/ώρες:

Για το περιεχόμενο κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, θα υπάρξει παρουσίαση με τηλεδιάσκεψη σε ημέρα και χρόνο που θα καθορίσει κάθε Τμήμα. Σχετική πρόσκληση με το σύνδεσμο θα σταλεί απευθείας από κάθε Τμήμα στους φοιτητές του.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο:


Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης          

Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσό

Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681

www.cut.ac.cy/students/support/      E-mail: kep@cut.ac.cy  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για το πρωτόκολλο ασφάλειας και υγείας που θα εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση την επόμενη βδομάδα. Ωστόσο:

 • Οι φοιτητές/τριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν για την άφιξη τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2020. Όσοι/ες έχουν εξασφαλίσει δωμάτιο σε εστία του Πανεπιστημίου θα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο τους αμέσως μόλις αφιχθούν. 
 • Όλοι οι φοιτητές, είτε διαμένουν μόνιμα στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε περίπτωση που έχουν ταξιδέψει για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 5 μέρες από την άφιξή τους στην Κύπρο και πριν την πρώτη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να τηρηθεί έστω κι αν έχει γίνει covid test με αρνητική ένδειξη.

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εγγραφών σε μαθήματα για τους νέους φοιτητές

1. Εγγραφές σε μαθήματα

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνονται από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (CUT-Porta την Τρίτη και Τετάρτη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2020.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και τυχόν αναθεωρήσεις του.

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα (π.χ. τέλος εγγραφής €40 ή/και δόσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.ά) το σύστημα δεν επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα. Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδεχομένως έχουν οικονομική εκκρεμότητα θα πρέπει να τη διευθετήσουν πριν την έναρξη της προθεσμίας εγγραφών.  Για απορίες, αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (υπόψη Μαρίζα Αλωνεύτη), τηλ. 25 002710 και kep@cut.ac.cy

 

2. Εβδομάδα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών πτυχίου (1-4 Σεπτεμβρίου 2020)

Οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες πτυχίου θα πρέπει να παραστούν στις διάφορες συναντήσεις, που οργανώνονται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους για θέματα σπουδών και φοίτησης, φοιτητικής ζωής και ευημερίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τη χρήση του CUT-Portal, των υπηρεσιών πληροφορικής και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η φυσική παρουσία όλων των νέων προπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική. Φοιτητές που δεν θα έχουν ακόμη απολυθεί από την ΕΦ και δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν άδεια εξόδου για να παραστούν θα θεωρηθούν δικαιολογημένοι απόντες.

Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να έχει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal, οι οποίοι έχουν σταλεί ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης.  Σε περίπτωση απώλειας, αποταθείτε έγκαιρα στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ), kep@cut.ac.cy.  Όσοι/ες διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) είναι αναγκαίο να τον έχουν μαζί τους διότι η ενημέρωση θα περιλαμβάνει αρκετή πρακτική άσκηση.

Κάθε νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια θα πρέπει την περίοδο της ενημέρωσης να περάσει από το Cutting Edge (οδός Κιτίου Κυπριανού) για ατομική φωτογράφηση για σκοπούς έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, η φωτογράφιση θα γίνει με βάση το πρόγραμμα ανά Σχολή που αναγράφεται πιο κάτω. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα διατίθενται από το ΚΕΠ από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι φοιτητές/τριες από την Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, οι νεοεισερχόμενοι/ες Ελλαδίτες/τισσες φοιτητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν για την άφιξη τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2020. Όσοι/ες έχουν εξασφαλίσει δωμάτιο σε εστία του Πανεπιστημίου θα μπορούν να μπουν στο δωμάτιο τους αμέσως μόλις αφιχθούν.

Όλοι οι φοιτητές, Κύπριοι και μη, σε περίπτωση που έχουν ταξιδέψει για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 5 μέρες από την άφιξή τους στην Κύπρο και πριν την πρώτη φυσική παρουσία τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να τηρηθεί έστω κι αν έχει γίνει covid test με αρνητική ένδειξη.

 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης

Τρίτη – Παρασκευή, 1 – 4 Σεπτεμβρίου 2020   

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος)

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών και Γεωπληροφορικής

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

10:30-12:30

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Σχολή Επιστημών Υγείας (Αμφ. 1, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Επιστημών Αποκατάστασης

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

10:30-12:30

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • Πτυχίο Καλών Τεχνών

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:30

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

11:00-13:00

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

-

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Αμφ. 2, Κτίριο «Τ. Παπαδόπουλος»)

 • Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Πτυχίο Διοίκησης
 • Πτυχίο Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:30

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

11:00-13:00

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE

 

-

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Αμφ. Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτίριο «Α. Θεμιστοκλέους»)

 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-10:00

Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, Κέντρο Γλωσσών, Περιβαλλοντική πολιτική

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΓΕΒΕΤ)

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΧΗΜ.ΜΗΧ.)

10:30-12:30

Σύστημα σπουδών & Χρήση φοιτητικού Portal

Φοιτητική Ζωή, Αθλητισμός και Ευημερία

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΓΕΒΕΤ)

ΦΩΤΟ/CUTTING EDGE (ΧΗΜ.ΜΗΧ.)

 

3. Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών από ακαδημαϊκούς των Τμημάτων

Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, με διάρκεια 60’, με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα. Κάθε φοιτητής/τρια θα λάβει το σχετικό σύνδεσμο στο email του/της ώστε να συνδεθεί από το σπίτι του/της.

Πτυχίο

Ημέρα/ώρα

Νοσηλευτικής 

Τρίτη, 1/9, ώρα 10:00πμ

Αποκατάστασης

Τρίτη, 1/9, ώρα 10:00πμ

Γεωπ. Επι., Βιοτεχν. και Επιστ. Τροφίμων 

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10:00πμ

Χημικής Μηχανικής

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10:00πμ

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Εμπ. Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Διοίκησης

Τετάρτη, 2/9, ώρα 10:00πμ

Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Ηλ. Υπολ. και Πληρ.

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Μηχ. Μηχανικών

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Γεωπλ.

Παρασκευή, 4/9, ώρα 10πμ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

Πολυμέσων Γραφικών Τεχνών

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

Καλών Τεχνών

Πέμπτη, 3/9, ώρα 10πμ

                                                        

4. Πρόγραμμα ενημέρωσης νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάστερ & Διδακτορικό)

Η ενημέρωση για τα θέματα σπουδών και φοίτησης, για τη χρήση του CUT-Portal και των ηλεκτρονικών υποδομών, θα γίνει εξ αποστάσεως, την ίδια μέρα και ώρες. Δείτε πιο κάτω τους συνδέσμους για να ενωθείτε. Δεν θα προσέλθετε στο Πανεπιστήμιο.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2020 

11:00-11:45         Σπουδές και φοίτηση

https://us04web.zoom.us/j/71926449881?pwd=OXNQUXAvK3BZUXJ1ZlRPMElFZjlVZz09

Meeting ID: 719 2644 9881 / Passcode: 6GKRgV

 

12:00-13:30        Χρήση υπηρεσιών πληροφορικής & πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/chr-9tn-kwb-yqw

Για τη φωτογράφισή σας για σκοπούς έκδοσης φοιτητικής ταυτότητας, μπορείτε να προσέλθετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μέρες/ώρες:

Για το περιεχόμενο κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, θα υπάρξει παρουσίαση με τηλεδιάσκεψη σε ημέρα και χρόνο που θα καθορίσει κάθε Τμήμα. Σχετική πρόσκληση με το σύνδεσμο θα σταλεί απευθείας από κάθε Τμήμα στους φοιτητές του.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο:


Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης          

Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040 Λεμεσό

Τηλ.: 25002710/11, Φαξ: 25002681

www.cut.ac.cy/students/support/      E-mail: kep@cut.ac.cy