Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα και οδηγίες φοίτησης, 2020-21


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Η ΥΣΦΜ έχει αναρτήσει (εδώ) το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα με το οποίο αρχίζουν τα μαθήματα από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020. Το ωρολόγιο ετοιμάστηκε με βάση τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, όπως αναλύονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που καθόρισε το κράτος και το Πανεπιστήμιο.

Πώς να βρω τα μαθήματα μου

Κάθε φοιτητής/τρια έχει πρόσβαση στα μαθήματα που έχει εγγραφεί μέσα από το portal, από τη διεύθυνση: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Μέσα από το portal, από το αριστερό μενού επιλέγουμε «Δήλωση Μαθημάτων». Ορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών και στο πεδίο Ακαδημαϊκή Περίοδος επιλέγουμε «2020-2021 Φθινοπωρινό εξάμηνο». Πατούμε στο κουμπί «Συνέχεια» και εμφανίζεται η Καρτέλα με τα Μαθήματά του. Για να τα δούμε σε μορφή ημερολογίου, από το αριστερού μενού επιλέγουμε «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» στη σωστή βδομάδα (προσοχή στη βδομάδα). Αν δεν εμφανίζονται όλα ή κάποια μαθήματα, στέλνω μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.

Πώς να βρω αν το μάθημα μου θα είναι με πλήρη φυσική παρουσία ή όχι

Η πληροφορία αυτή ΔΕΝ βρίσκεται στο portal. Θα πρέπει να ανοίξετε το αρχείο excel (επισυνάπτεται) όπου εμφανίζονται με αλφαβητική κατάταξη κωδικού όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020-21.

Στη στήλη G με τίτλο ST_MODEL (Μοντέλο φοίτησης) προσδιορίζεται αν το μάθημα θα προσφερθεί ως:

ΠΛΗΡΕΣ, δηλαδή όπως συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες με πλήρη φυσική παρουσία για όλες τις συναντήσεις

ή

BLENDED, δηλαδή με μεικτό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχουν συναντήσεις σε ομάδες (Α και Β) με φυσική παρουσία αλλά σε λιγότερο χρόνο από τον κανονικό και θα υπάρχει και μια πρόσθετη δραστηριότητα εξ αποστάσεως (online).

Πώς θα ξέρω σε ποια ομάδα είμαι

Στο αρχείο ωρολογίου, στις στήλες Κ μέχρι Ο είναι οι μέρες της βδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή). Για κάθε μάθημα που θα προσφερθεί ως BLENDED υπάρχουν τρεις συμβολισμοί. Όπου Α σημαίνει Ομάδα Α, όπου Β σημαίνει Ομάδα Β. Ο συμβολισμός TBA σημαίνει To Be Announced, δηλαδή εκκρεμεί ο καθορισμός του πώς θα προσέλθετε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για τα μαθήματα με συμβολισμό ΤΒΑ θα λάβετε ενημέρωση από το Τμήμα ή/και τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος σας στο τέλος της πρώτης βδομάδας μαθημάτων.

Στο αρχείο excel βλέπετε την μέρα και ώρα που έχει μάθημα η Ομάδα Α και η Ομάδα Β στα μαθήματα που «σπάζουν» σε ομάδες.

Για να δείτε σε ποια ακριβώς ομάδας σας έχουμε τοποθετήσει, πηγαίνετε σε αυτή τη διεύθυνση: https://websrv.cut.ac.cy/schedule2020/

Καταχωρήστε το πανεπιστημιακό ή το προσωπικό σας email και θα σας εμφανίσει την Ομάδα που σας έχουμε τοποθετήσει στα μαθήματα που έχετε γραφτεί και έχουν ομάδες.

Προσοχή:

  1. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα την πρώτη βδομάδα, να προσέλθετε με βάση την ομάδα σας. Μην επιχειρήσετε αυθαίρετα να αλλάξετε ομάδα.
  2. Είναι πιθανόν να μαθήματα που εμφανίζονται ως BLENDED, λόγω οριακής υπέρβασης χωρητικότητας αιθουσών στην πορεία (αν υπάρξουν διαρροές) να μετατραπούν σε ΠΛΗΡΟΥΣ φοίτησης. Θα ενημερωθείτε.
  3. Είναι πιθανόν σε πολύ μικρό αριθμό μαθημάτων, παρότι είναι χωρισμένο το ακροατήριο σε δύο ομάδες, να υπάρχει οριακή υπέρβαση και να μην χωρεί όλη η ομάδα. Μην μπείτε σε αίθουσα που έχει γεμίσει, ενημερώστε μας άμεσα στο studies@cut.ac.cy και θα λύσουμε το πρόβλημα στο τέλος της πρώτης βδομάδας.

Πού θα βρω τις ώρες της πρόσθετης online δραστηριότητας στα BLENDED μαθήματα

Στο αρχείο excel με το ωρολόγιο, στο φύλλο ExtraHour_Bl φαίνονται τα BLENDED μαθήματα με την μέρα και ώρες που θα έχουν την πρόσθετη online δραστηριότητα. Όπου υπάρχει ΤΒΑ σημαίνει ότι η ώρα εκκρεμεί να καθοριστεί.

Λόγω των αλλαγών που έγιναν, εξαιτίας της ρευστότητας που υπάρχει, να αναμένεται ότι η πρόσθετη αυτή δραστηριότητα θα τεθεί σε εφαρμογή από τη δεύτερη βδομάδα μαθημάτων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για διδάσκοντες

Θα λάβετε στο προσωπικό σας email απόψε και αύριο τις λίστες φοιτητών, με χωρισμένες τις ομάδες Α και Β και όλα τα αναγκαία στοιχεία. Προτεραιότητα σε όσους έχουν μάθημα Δευτέρα και Τρίτη.

 

Για οποιεσδήποτε απορίες, στείλτε μήνυμα στο studies@cut.ac.cy ή στο kep@cut.ac.cy.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Η ΥΣΦΜ έχει αναρτήσει (εδώ) το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα με το οποίο αρχίζουν τα μαθήματα από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020. Το ωρολόγιο ετοιμάστηκε με βάση τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, όπως αναλύονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που καθόρισε το κράτος και το Πανεπιστήμιο.

Πώς να βρω τα μαθήματα μου

Κάθε φοιτητής/τρια έχει πρόσβαση στα μαθήματα που έχει εγγραφεί μέσα από το portal, από τη διεύθυνση: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Μέσα από το portal, από το αριστερό μενού επιλέγουμε «Δήλωση Μαθημάτων». Ορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών και στο πεδίο Ακαδημαϊκή Περίοδος επιλέγουμε «2020-2021 Φθινοπωρινό εξάμηνο». Πατούμε στο κουμπί «Συνέχεια» και εμφανίζεται η Καρτέλα με τα Μαθήματά του. Για να τα δούμε σε μορφή ημερολογίου, από το αριστερού μενού επιλέγουμε «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» στη σωστή βδομάδα (προσοχή στη βδομάδα). Αν δεν εμφανίζονται όλα ή κάποια μαθήματα, στέλνω μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.

Πώς να βρω αν το μάθημα μου θα είναι με πλήρη φυσική παρουσία ή όχι

Η πληροφορία αυτή ΔΕΝ βρίσκεται στο portal. Θα πρέπει να ανοίξετε το αρχείο excel (επισυνάπτεται) όπου εμφανίζονται με αλφαβητική κατάταξη κωδικού όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020-21.

Στη στήλη G με τίτλο ST_MODEL (Μοντέλο φοίτησης) προσδιορίζεται αν το μάθημα θα προσφερθεί ως:

ΠΛΗΡΕΣ, δηλαδή όπως συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες με πλήρη φυσική παρουσία για όλες τις συναντήσεις

ή

BLENDED, δηλαδή με μεικτό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχουν συναντήσεις σε ομάδες (Α και Β) με φυσική παρουσία αλλά σε λιγότερο χρόνο από τον κανονικό και θα υπάρχει και μια πρόσθετη δραστηριότητα εξ αποστάσεως (online).

Πώς θα ξέρω σε ποια ομάδα είμαι

Στο αρχείο ωρολογίου, στις στήλες Κ μέχρι Ο είναι οι μέρες της βδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή). Για κάθε μάθημα που θα προσφερθεί ως BLENDED υπάρχουν τρεις συμβολισμοί. Όπου Α σημαίνει Ομάδα Α, όπου Β σημαίνει Ομάδα Β. Ο συμβολισμός TBA σημαίνει To Be Announced, δηλαδή εκκρεμεί ο καθορισμός του πώς θα προσέλθετε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για τα μαθήματα με συμβολισμό ΤΒΑ θα λάβετε ενημέρωση από το Τμήμα ή/και τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος σας στο τέλος της πρώτης βδομάδας μαθημάτων.

Στο αρχείο excel βλέπετε την μέρα και ώρα που έχει μάθημα η Ομάδα Α και η Ομάδα Β στα μαθήματα που «σπάζουν» σε ομάδες.

Για να δείτε σε ποια ακριβώς ομάδας σας έχουμε τοποθετήσει, πηγαίνετε σε αυτή τη διεύθυνση: https://websrv.cut.ac.cy/schedule2020/

Καταχωρήστε το πανεπιστημιακό ή το προσωπικό σας email και θα σας εμφανίσει την Ομάδα που σας έχουμε τοποθετήσει στα μαθήματα που έχετε γραφτεί και έχουν ομάδες.

Προσοχή:

  1. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα την πρώτη βδομάδα, να προσέλθετε με βάση την ομάδα σας. Μην επιχειρήσετε αυθαίρετα να αλλάξετε ομάδα.
  2. Είναι πιθανόν να μαθήματα που εμφανίζονται ως BLENDED, λόγω οριακής υπέρβασης χωρητικότητας αιθουσών στην πορεία (αν υπάρξουν διαρροές) να μετατραπούν σε ΠΛΗΡΟΥΣ φοίτησης. Θα ενημερωθείτε.
  3. Είναι πιθανόν σε πολύ μικρό αριθμό μαθημάτων, παρότι είναι χωρισμένο το ακροατήριο σε δύο ομάδες, να υπάρχει οριακή υπέρβαση και να μην χωρεί όλη η ομάδα. Μην μπείτε σε αίθουσα που έχει γεμίσει, ενημερώστε μας άμεσα στο studies@cut.ac.cy και θα λύσουμε το πρόβλημα στο τέλος της πρώτης βδομάδας.

Πού θα βρω τις ώρες της πρόσθετης online δραστηριότητας στα BLENDED μαθήματα

Στο αρχείο excel με το ωρολόγιο, στο φύλλο ExtraHour_Bl φαίνονται τα BLENDED μαθήματα με την μέρα και ώρες που θα έχουν την πρόσθετη online δραστηριότητα. Όπου υπάρχει ΤΒΑ σημαίνει ότι η ώρα εκκρεμεί να καθοριστεί.

Λόγω των αλλαγών που έγιναν, εξαιτίας της ρευστότητας που υπάρχει, να αναμένεται ότι η πρόσθετη αυτή δραστηριότητα θα τεθεί σε εφαρμογή από τη δεύτερη βδομάδα μαθημάτων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για διδάσκοντες

Θα λάβετε στο προσωπικό σας email απόψε και αύριο τις λίστες φοιτητών, με χωρισμένες τις ομάδες Α και Β και όλα τα αναγκαία στοιχεία. Προτεραιότητα σε όσους έχουν μάθημα Δευτέρα και Τρίτη.

 

Για οποιεσδήποτε απορίες, στείλτε μήνυμα στο studies@cut.ac.cy ή στο kep@cut.ac.cy.