Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητική Ζωή

 

Στα πλαίσια της πολιτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για κοινωνικο-οικονομική στήριξη των φοιτητών του, ιδρύθηκε και λειτουργεί με Καταστατικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η κοινωνία έχει ήδη αγκαλιάσει σε μεγάλο βαθμό τη δράση του Σωματείου. Ευελπιστούμε στη δική σας συνδρομή σε αυτή τη προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί περεταίρω η λειτουργία του Σωματείου και εν τέλει να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φοιτητές μας με πολύ σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

 

Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα της Συγκλήτου, στο κτίριο Πρυτανείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (έναντι Δημαρχείου Λεμεσού), θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επ΄ ευκαιρίας της Συνέλευσης σας προσκαλούμε όπως παρευρεθείτε και εγγραφείτε ως μέλη του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.  Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι 10 ευρώ. Εγγραφή μέλους μπορεί να γίνει είτε την ώρα της Συνέλευσης, είτε στο χώρο εργασίας σας μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Στεγασης  και Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ (τηλ : 25002380 και 25002412).

 

Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Σωματείο έχει παραχωρήσει 36 επώνυμες Υποτροφίες συνολικής αξίας €30,647 στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Επιπρόσθετα δόθηκαν οικονομικά βοηθήματα σε 227 δικαιούχους συνολικού ύψους €54,300, επίσης στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Το Σωματείο διέθεσε συνολικά ποσό ύψους €84,947 και βοήθησε συνολικά 263 φοιτητές, κατά την περσινή ακαδημαική χρονιά.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

 

Στα πλαίσια της πολιτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για κοινωνικο-οικονομική στήριξη των φοιτητών του, ιδρύθηκε και λειτουργεί με Καταστατικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η κοινωνία έχει ήδη αγκαλιάσει σε μεγάλο βαθμό τη δράση του Σωματείου. Ευελπιστούμε στη δική σας συνδρομή σε αυτή τη προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί περεταίρω η λειτουργία του Σωματείου και εν τέλει να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φοιτητές μας με πολύ σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

 

Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα της Συγκλήτου, στο κτίριο Πρυτανείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (έναντι Δημαρχείου Λεμεσού), θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επ΄ ευκαιρίας της Συνέλευσης σας προσκαλούμε όπως παρευρεθείτε και εγγραφείτε ως μέλη του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.  Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι 10 ευρώ. Εγγραφή μέλους μπορεί να γίνει είτε την ώρα της Συνέλευσης, είτε στο χώρο εργασίας σας μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Στεγασης  και Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών της ΥΣΦΜ (τηλ : 25002380 και 25002412).

 

Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Σωματείο έχει παραχωρήσει 36 επώνυμες Υποτροφίες συνολικής αξίας €30,647 στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Επιπρόσθετα δόθηκαν οικονομικά βοηθήματα σε 227 δικαιούχους συνολικού ύψους €54,300, επίσης στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Το Σωματείο διέθεσε συνολικά ποσό ύψους €84,947 και βοήθησε συνολικά 263 φοιτητές, κατά την περσινή ακαδημαική χρονιά.