Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2020-21


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Σπουδές

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα

του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αφορά μόνο ενεργούς φοιτητές πτυχίου.

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης). Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά.

 

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2020-21) και έχουν εξασφαλίσει μοριοδότηση τουλάχιστον 9 μόρια δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, ούτε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης οικονομικου βοηθήματος αυτοδίκαια.*

* Οι κανόνες μοριοδότησης τροποποιήθηκαν πρόσφατα και πλέον δίδονται μόρια σε φοιτητές που έχουν εξαρτώμενα αδέλφια που λαμβάνουν δημόσιο επίδομα (αναπηρίας, κ.ά). Οι φοιτητές που έχουν τέτοια περίσταση καλούνται να υποβάλουν εκ νέου συνολική αίτηση με τα αναγκαία πρόσθετα δικαιολογητικά ώστε να λάβουν τα επιπρόσθετα μόρια.

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002380, 25 002710.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα

του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αφορά μόνο ενεργούς φοιτητές πτυχίου.

Τα βοηθήματα δίνονται με βάση την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης). Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του φοιτητή-αιτητή, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά.

 

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Φοιτητές που υπέβαλαν πρόσφατη ολοκληρωμένη αίτηση για τις Εστίες (2020-21) και έχουν εξασφαλίσει μοριοδότηση τουλάχιστον 9 μόρια δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, ούτε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης οικονομικου βοηθήματος αυτοδίκαια.*

* Οι κανόνες μοριοδότησης τροποποιήθηκαν πρόσφατα και πλέον δίδονται μόρια σε φοιτητές που έχουν εξαρτώμενα αδέλφια που λαμβάνουν δημόσιο επίδομα (αναπηρίας, κ.ά). Οι φοιτητές που έχουν τέτοια περίσταση καλούνται να υποβάλουν εκ νέου συνολική αίτηση με τα αναγκαία πρόσθετα δικαιολογητικά ώστε να λάβουν τα επιπρόσθετα μόρια.

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002380, 25 002710.