Πρόωρος τερματισμού συμβολαίου για ενοίκους φοιτητικών εστιών


Φοιτητικά Νέα Στέγαση Φοιτητική Ζωή

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην κοινωνία μας, στους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους ειδικά, έπειτα σχετικής απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διευθετήσεις που αφορούν τους ενοίκους των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου μας. Ως εκ τούτου κάθε ένοικος των Φοιτητικών Εστιών καλείται να κάνει μια από τις πιο κάτω επιλογές:

1. Να τερματίσει πρόωρα το 10μηνο συμβόλαιό του (από 1η Απριλίου) και να παραδώσει το διαμέρισμα (3 μήνες νωρίτερα). Νοείται ότι σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού δεν θα μπορεί να επανέλθει για διαμονή κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος/2021).

2. Να εξαντλήσει τη 10μηνη διάρκεια του συμβολαίου του, λαμβάνοντας έκπτωση ύψους 50% για τους τρεις τελευταίους μήνες (Απρίλης, Μάης, Ιούνης 2021). Νοείται ότι η έκπτωση δεν θα καλύπτει τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος/ 2021) στην περίπτωση που ο ένοικος θα ζητήσει επέκταση για τους θερινούς μήνες.

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν για την επιλογή τους αναφορικά με τα πιο πάνω μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου, 2021 το αργότερο, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το συγκεκριμένο έντυπο (πατήστε εδώ). Η απάντηση εκ μέρους των ενοίκων είναι απαραίτητη να γίνει, τόσο εάν επιθυμούν να διακόψουν το συμβόλαιο τους όσο και εάν επιθυμούν να παραμείνουν στο διαμέρισμα τους για την πιο πάνω περίοδο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Όσοι φοιτητές θα επιλέξουν να διακόψουν το συμβόλαιο τους  θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι μέχρι τη Δευτέρα 29/3/2021 το αργότερο, θα πρέπει να έχουν απομακρύνει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα και να έχουν καθαρίσει το διαμέρισμα τους. Εντός του διαμερίσματος τους θα πρέπει να αφήσουν τα κλειδιά τους κατά την αποχώρηση τους. Άμεσα και στη συνέχεια το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ, θα προχωρήσει σε ελέγχους των διαμερισμάτων και θα επικοινωνήσει μαζί με τους ενοίκους στους οποίους θα εντοπιστούν ζημιές εντός του διαμερίσματος τους.

Επίσης, οι ένοικοι που θα επιλέξουν να διακόψουν το συμβόλαιο τους, θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που αφορούν την καταβολή των ενοικίων τους περιλαμβανομένου του Μαρτίου/21, μέχρι τη Δευτέρα 29/3/21 το αργότερο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην κοινωνία μας, στους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους ειδικά, έπειτα σχετικής απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διευθετήσεις που αφορούν τους ενοίκους των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου μας. Ως εκ τούτου κάθε ένοικος των Φοιτητικών Εστιών καλείται να κάνει μια από τις πιο κάτω επιλογές:

1. Να τερματίσει πρόωρα το 10μηνο συμβόλαιό του (από 1η Απριλίου) και να παραδώσει το διαμέρισμα (3 μήνες νωρίτερα). Νοείται ότι σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού δεν θα μπορεί να επανέλθει για διαμονή κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος/2021).

2. Να εξαντλήσει τη 10μηνη διάρκεια του συμβολαίου του, λαμβάνοντας έκπτωση ύψους 50% για τους τρεις τελευταίους μήνες (Απρίλης, Μάης, Ιούνης 2021). Νοείται ότι η έκπτωση δεν θα καλύπτει τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος/ 2021) στην περίπτωση που ο ένοικος θα ζητήσει επέκταση για τους θερινούς μήνες.

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν για την επιλογή τους αναφορικά με τα πιο πάνω μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου, 2021 το αργότερο, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το συγκεκριμένο έντυπο (πατήστε εδώ). Η απάντηση εκ μέρους των ενοίκων είναι απαραίτητη να γίνει, τόσο εάν επιθυμούν να διακόψουν το συμβόλαιο τους όσο και εάν επιθυμούν να παραμείνουν στο διαμέρισμα τους για την πιο πάνω περίοδο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Όσοι φοιτητές θα επιλέξουν να διακόψουν το συμβόλαιο τους  θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι μέχρι τη Δευτέρα 29/3/2021 το αργότερο, θα πρέπει να έχουν απομακρύνει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα και να έχουν καθαρίσει το διαμέρισμα τους. Εντός του διαμερίσματος τους θα πρέπει να αφήσουν τα κλειδιά τους κατά την αποχώρηση τους. Άμεσα και στη συνέχεια το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΕ, θα προχωρήσει σε ελέγχους των διαμερισμάτων και θα επικοινωνήσει μαζί με τους ενοίκους στους οποίους θα εντοπιστούν ζημιές εντός του διαμερίσματος τους.

Επίσης, οι ένοικοι που θα επιλέξουν να διακόψουν το συμβόλαιο τους, θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που αφορούν την καταβολή των ενοικίων τους περιλαμβανομένου του Μαρτίου/21, μέχρι τη Δευτέρα 29/3/21 το αργότερο.