Υποβολή αιτήσεων από υφιστάμενους φοιτητές για δωμάτια στις εστίες (2021-22)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και στα δωμάτια της φοιτητικής εστίας Απολλώνια που διαχειρίζεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

Τα δωμάτια που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και τα δωμάτια στη φοιτητική εστία Απολλώνια κατανέμονται από το Πανεπιστήμιο με βάση τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε αίτηση (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 στις 24:00 μμ το αργότερο.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ες λειτουργούς, θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002412 και στο housing@cut.ac.cy

Με δεδομένο ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν έχει ανοίξει ακόμη το taxisnet για το 2020, για την τεκμηρίωση των εισοδημάτων θα επισυνάπτεται στην αίτηση μόνο η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για το 2020 (πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα). 

Προσοχή: Μόνο η συγκεκριμένη  Βεβαίωση (Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού η οποία συνάπτεται στο δείγμα) γίνεται αποδεκτή για σκοπούς αξιολόγησης της συγκεκριμένης αίτησης. 

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι είναι αναγκαίο να επισυναφθεί η δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή/τριας (και μελών της οικογένειάς του/της) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΕ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου 2021. 

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου) και 25 002380 (Έλλη Κωνσταντίνου)

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου, για διαμονή στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και στα δωμάτια της φοιτητικής εστίας Απολλώνια που διαχειρίζεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

Τα δωμάτια που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο και τα δωμάτια στη φοιτητική εστία Απολλώνια κατανέμονται από το Πανεπιστήμιο με βάση τα καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε αίτηση (εδώ οι σχετικοί Κανόνες). Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα και τις χρεώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, αφού διαβάσουν τους κανόνες επιλογής ενοίκων (εδώ) και τους κανόνες διαμονής (εδώ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 στις 24:00 μμ το αργότερο.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους. Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ες λειτουργούς, θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002412 και στο housing@cut.ac.cy

Με δεδομένο ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν έχει ανοίξει ακόμη το taxisnet για το 2020, για την τεκμηρίωση των εισοδημάτων θα επισυνάπτεται στην αίτηση μόνο η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για το 2020 (πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα). 

Προσοχή: Μόνο η συγκεκριμένη  Βεβαίωση (Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού η οποία συνάπτεται στο δείγμα) γίνεται αποδεκτή για σκοπούς αξιολόγησης της συγκεκριμένης αίτησης. 

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι είναι αναγκαίο να επισυναφθεί η δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή/τριας (και μελών της οικογένειάς του/της) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μοριοδότησης – Κατανομή διαμερισμάτων

Η ΥΣΦΕ θα εργαστεί προκειμένου η μοριοδότηση να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου 2021. 

Για πληροφορίες

Πέραν της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο housing@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25 002412 (Χριστίνα Βασιλείου) και 25 002380 (Έλλη Κωνσταντίνου)