Παραλαβή διαμερισμάτων εστιών από ενοίκους της θερινής περιόδου (λήξη συμβολαίων)


Στέγαση

Το Γραφείο Στέγασης, ενημερώνει τους ενοίκους που διέμεναν σε διαμερίσματα των Φοιτητικών Εστιών (Φ.Ε) κατά τους θερινούς μήνες 2021 ότι θα πρέπει να παραδώσουν τα διαμερίσματα τους. Η παράδοση των διαμερισμάτων θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 23/082021:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10:00 πμ

ΑΝΕΛ

11:00 πμ

ΑΣΤΗΡ

13:30 μμ

ΡΟΥΣΣΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το παραπάνω πρόγραμμα παράδοσης των διαμερισμάτων θα τηρηθεί αυστηρά, ως εκ τούτου όλοι οι ένοικοι θα πρέπει να βρίσκονται στα διαμερίσματα τα οποία θα παραδώσουν, τις πιο πάνω ώρες.
  • Κατά την παραλαβή των διαμερισμάτων από το Γραφείο Στέγασης, θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντες όλοι οι ένοικοι των διαμερισμάτων.
  • Κατά την ώρα αποχώρησης οι ένοικοι θα πρέπει να έχουν ΗΔΗ απομακρύνει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα.
  • Τα δωμάτια/ διαμερίσματα θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και οι ένοικοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καθαριότητα τους. Σε περίπτωση που τα δωμάτια/ διαμερίσματα δεν είναι καθαρά θα υπάρξει η σχετική χρέωση. Πριν από την αναχώρηση κάθε ενοίκου το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει την ευθύνη ελέγχου του διαμερίσματος/ δωματίου παρουσία του ενοίκου για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του. 
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/ διαμερίσματος ο υπεύθυνος του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο / διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι ίσο με το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όλοι οι ένοικοι καλούνται όπως άμεσα τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές έχουν από διαμονή τους σε διαμερίσματα των Φ.Ε. και κατά την παράδοση του διαμερίσματος τους φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους όλες τις σχετικές τραπεζικές αποδείξεις. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το υπόλοιπο των οφειλών τους οι ένοικοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλ.25002257.

Η καταβολή των οφειλών σε σχέση με τη διαμονή στις ΦΕ θα πρέπει να γίνεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Επωνυμία Τράπεζας:

Hellenic Bank

Αρ. Λογαρισμού:

241-13-869595-02

IBAN Code:

CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502

Swift Code:

HEBACY2N

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Όλα τα συμβόλαια των διαμερισμάτων, θα υπογραφούν από τους νέους δικαιούχους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με έναρξη το Σεπτέμβριο/ 2022, στο τέλος Αυγούστου/2021. Θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία παράδοσης των διαμερισμάτων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 25 002380, 25002412.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου (2021-22)

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες (ένοικοι)/ Απόφαση Συγκλήτου

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Φοιτητικές εστίες: Δικαιούχοι νέοι φοιτητές (2021-22)

Το Γραφείο Στέγασης, ενημερώνει τους ενοίκους που διέμεναν σε διαμερίσματα των Φοιτητικών Εστιών (Φ.Ε) κατά τους θερινούς μήνες 2021 ότι θα πρέπει να παραδώσουν τα διαμερίσματα τους. Η παράδοση των διαμερισμάτων θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 23/082021:

ΩΡΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

8:00 πμ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10:00 πμ

ΑΝΕΛ

11:00 πμ

ΑΣΤΗΡ

13:30 μμ

ΡΟΥΣΣΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το παραπάνω πρόγραμμα παράδοσης των διαμερισμάτων θα τηρηθεί αυστηρά, ως εκ τούτου όλοι οι ένοικοι θα πρέπει να βρίσκονται στα διαμερίσματα τα οποία θα παραδώσουν, τις πιο πάνω ώρες.
  • Κατά την παραλαβή των διαμερισμάτων από το Γραφείο Στέγασης, θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντες όλοι οι ένοικοι των διαμερισμάτων.
  • Κατά την ώρα αποχώρησης οι ένοικοι θα πρέπει να έχουν ΗΔΗ απομακρύνει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα.
  • Τα δωμάτια/ διαμερίσματα θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και οι ένοικοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καθαριότητα τους. Σε περίπτωση που τα δωμάτια/ διαμερίσματα δεν είναι καθαρά θα υπάρξει η σχετική χρέωση. Πριν από την αναχώρηση κάθε ενοίκου το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει την ευθύνη ελέγχου του διαμερίσματος/ δωματίου παρουσία του ενοίκου για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του. 
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/ διαμερίσματος ο υπεύθυνος του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο / διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι ίσο με το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όλοι οι ένοικοι καλούνται όπως άμεσα τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές έχουν από διαμονή τους σε διαμερίσματα των Φ.Ε. και κατά την παράδοση του διαμερίσματος τους φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί τους όλες τις σχετικές τραπεζικές αποδείξεις. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το υπόλοιπο των οφειλών τους οι ένοικοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλ.25002257.

Η καταβολή των οφειλών σε σχέση με τη διαμονή στις ΦΕ θα πρέπει να γίνεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Επωνυμία Τράπεζας:

Hellenic Bank

Αρ. Λογαρισμού:

241-13-869595-02

IBAN Code:

CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502

Swift Code:

HEBACY2N

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Όλα τα συμβόλαια των διαμερισμάτων, θα υπογραφούν από τους νέους δικαιούχους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με έναρξη το Σεπτέμβριο/ 2022, στο τέλος Αυγούστου/2021. Θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία παράδοσης των διαμερισμάτων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 25 002380, 25002412.