Κατανομή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 2021-22


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών κατά την 25η συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1/22), αποφάσισε την καταβολή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων σε συνολικά 288 φοιτητές/τριες, με βάση τον τελικό πίνακα μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που ετοιμάστηκε από την ΥΣΦΕ.

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης περιλαμβάνει 568 αιτήσεις, καθώς το ΔΣ αποφάσισε να αποκλείσει από το τελικό στάδιο της διαδικασίας αιτήσεις 22 φοιτητών/τριών που είτε διαγράφηκαν από το μητρώο φοιτητών (9), είτε απέτυχαν σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων ή/και δεν έκαναν εγγραφή σε μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο (12), είτε αποφοίτησαν (1).

Οι επώνυμες υποτροφίες (ύψους €35.500) και τα οικονομικά βοηθήματα (ύψους €56.100) παραχωρούνται σε συνολικά 283 προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και είναι συνολικού ύψους €91.600. Περαιτέρω, σε 5 φοιτητές/τριες παραχωρούνται κουπόνια υπεραγοράς αξίας €100 έκαστο.

Οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν αιτήσεις με 24 μόρια και άνω. Δόθηκαν βοηθήματα μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου που διέθετε το Σωματείο για τη φετινή χρονιά. 

Σημειώνεται ότι οι έξι επώνυμες υποτροφίες του ιδρύματος Let's Help (€1.000 έκαστη) δόθηκαν με συνδυασμό κριτηρίων μοριοδότησης και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των δικαιούχων και τα ποσά που λαμβάνουν.

Οι δικαίουχοι των επώνυμων υποτροφιών του ιδρύματος Let's Help, της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και του ΕΒΕΛ θα κληθούν να παραστούν σε συνάντηση με τους δωρητές σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

Όλοι/ες οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (εδώ) και να επισυνάψουν προσωπικά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (iban), το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022. Άτομα που δεν θα ανταποκριθούν έγκαιρα δεν θα λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (24 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €24.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Let's Help Foundation (6 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €6.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ακαδημαϊκής επίδοσης και προγράμματος πτυχίου)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Επιστημών Υγείας (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Νοσηλευτικής (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Νοσηλευτικής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)

Ευχαριστεί επίσης θερμά:

 • Τη Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία (€800 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (5 οικονομικά βοηθήματα υπό μορφή κουπονιών σε υπεραγορά συνολικού ύψους €500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη (€500 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (€400 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (€360 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Εταιρείες και άλλα φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν μικρότερα ποσά στο ΣΕΦ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Mεταπτυχιακές Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης & Οικονομικά Βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριων 2022-23

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών κατά την 25η συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1/22), αποφάσισε την καταβολή επώνυμων υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων σε συνολικά 288 φοιτητές/τριες, με βάση τον τελικό πίνακα μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που ετοιμάστηκε από την ΥΣΦΕ.

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης περιλαμβάνει 568 αιτήσεις, καθώς το ΔΣ αποφάσισε να αποκλείσει από το τελικό στάδιο της διαδικασίας αιτήσεις 22 φοιτητών/τριών που είτε διαγράφηκαν από το μητρώο φοιτητών (9), είτε απέτυχαν σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων ή/και δεν έκαναν εγγραφή σε μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο (12), είτε αποφοίτησαν (1).

Οι επώνυμες υποτροφίες (ύψους €35.500) και τα οικονομικά βοηθήματα (ύψους €56.100) παραχωρούνται σε συνολικά 283 προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και είναι συνολικού ύψους €91.600. Περαιτέρω, σε 5 φοιτητές/τριες παραχωρούνται κουπόνια υπεραγοράς αξίας €100 έκαστο.

Οικονομικό βοήθημα λαμβάνουν αιτήσεις με 24 μόρια και άνω. Δόθηκαν βοηθήματα μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου που διέθετε το Σωματείο για τη φετινή χρονιά. 

Σημειώνεται ότι οι έξι επώνυμες υποτροφίες του ιδρύματος Let's Help (€1.000 έκαστη) δόθηκαν με συνδυασμό κριτηρίων μοριοδότησης και ακαδημαϊκής επίδοσης.

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των δικαιούχων και τα ποσά που λαμβάνουν.

Οι δικαίουχοι των επώνυμων υποτροφιών του ιδρύματος Let's Help, της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και του ΕΒΕΛ θα κληθούν να παραστούν σε συνάντηση με τους δωρητές σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

Όλοι/ες οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (εδώ) και να επισυνάψουν προσωπικά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (iban), το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022. Άτομα που δεν θα ανταποκριθούν έγκαιρα δεν θα λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ακόλουθους, που έχουν προσφέρει τις επώνυμες υποτροφίες:

 • Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (24 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €24.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Let's Help Foundation (6 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €6.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ακαδημαϊκής επίδοσης και προγράμματος πτυχίου)
 • Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €2.000 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τη Σχολή Επιστημών Υγείας (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες της Σχολής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Νοσηλευτικής (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Νοσηλευτικής, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (2 ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους €1.000 ευρώ, σε φοιτητές/τριες του Τμήματος, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)

Ευχαριστεί επίσης θερμά:

 • Τη Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία (€800 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 • Τη ΣΥΤΕΠΑΚ  (5 οικονομικά βοηθήματα υπό μορφή κουπονιών σε υπεραγορά συνολικού ύψους €500 ευρώ, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη (€500 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
 • Τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (€400 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (€360 στο ΣΕΦ για να δοθούν κατά την κρίση του στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)
 • Εταιρείες και άλλα φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν μικρότερα ποσά στο ΣΕΦ.