ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 11/03/2022 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ


Φοιτητικά Νέα

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, φίλοι και μέλη του Φοιτητικού Περιβαλλοντικού Ομίλου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλαβαν να καθαρίσουν την κεντρική αυλή του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές-μέλη του ομίλου καλούν όλη τη πανεπιστημιακή κοινότητα να συμμερίζεται περισσότερο το κοινό καλό και να μεριμνά ώστε ο χώρος φοιήτησης να είναι καθαρός και πράσινος για όλους.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Επίσκεψη Φοιτητικού Θεατρικού Ομίλου στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου - 10/04/2022

Επίσκεψη Φοιτητικού Θεατρικού Ομίλου στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου - 10/04/2022

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ 05/02/2022 - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ 05/02/2022 - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ 30/01/2022 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ 30/01/2022 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ 30/01/2022 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, φίλοι και μέλη του Φοιτητικού Περιβαλλοντικού Ομίλου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλαβαν να καθαρίσουν την κεντρική αυλή του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές-μέλη του ομίλου καλούν όλη τη πανεπιστημιακή κοινότητα να συμμερίζεται περισσότερο το κοινό καλό και να μεριμνά ώστε ο χώρος φοιήτησης να είναι καθαρός και πράσινος για όλους.