Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για υφιστάμενους φοιτητές


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (Σεπτέμβρης 2022 - Ιούνης 2023) τα συνολικά 288 δωμάτια που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (83 δωμάτια σε κτίρια που ενοικιάζει στο κέντρο και 205 δωμάτια στην εστία Απολλώνια) κατανέμονται ως εξής:

 • 139 δωμάτια σε υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου που διέμεναν και φέτος και είχαν συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω (πατήστε εδώ).
 • 44 δωμάτια για υφιστάμενους φοιτητές πτυχίο που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω ή υπέβαλαν νέα αίτηση μοριοδότησης,
 • 57 δωμάτια για νέους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (Παγκύπριες Εξετάσεις)
 • 12 δωμάτια για τους υπότροφους φοιτητές πτυχίου από την Αφρική
 • 15 δωμάτια για νέους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα 
 • 15 δωμάτια για νέους ξένους φοιτητές Εράσμους 
 • 5 δωμάτια για νέους ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • 1 δωμάτιο για το πρόγραμμα σύντομης διαμονής

Τα 44 δωμάτια για υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) κατανέμονται στα άτομα του ενιαίου καταλόγου που συγκεντρώνουν 25 μόρια και άνω. Πατήστε εδώ για τον ενιαίο κατάλογο όπως διαμορφώθηκε μετά και την αξιολόγηση ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι για το κριτήριο απόσταση τα μέγιστα μόρια είναι 3 (εκ παραδρομής είχαν δοθεί 5 μόρια για Ελλαδίτες, διορθώθηκε).

Τα δικαιούχα άτομα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη για την επιλογή δωματίου, την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, στις 10πμ.

Άτομα που συγκεντρώνουν 24 μόρια και κάτω θεωρούνται επιλαχόντες/ούσες. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και τα τέλη Αυγούστου προκύψουν κενά δωμάτια, αυτά θα προσφερθούν σε επιλαχόντες/ούσες με βάση την κατάταξη μορίων στον πίνακα. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (Σεπτέμβρης 2022 - Ιούνης 2023) τα συνολικά 288 δωμάτια που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (83 δωμάτια σε κτίρια που ενοικιάζει στο κέντρο και 205 δωμάτια στην εστία Απολλώνια) κατανέμονται ως εξής:

 • 139 δωμάτια σε υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου που διέμεναν και φέτος και είχαν συγκεντρώσει 25 μόρια και άνω (πατήστε εδώ).
 • 44 δωμάτια για υφιστάμενους φοιτητές πτυχίο που δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω ή υπέβαλαν νέα αίτηση μοριοδότησης,
 • 57 δωμάτια για νέους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (Παγκύπριες Εξετάσεις)
 • 12 δωμάτια για τους υπότροφους φοιτητές πτυχίου από την Αφρική
 • 15 δωμάτια για νέους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα 
 • 15 δωμάτια για νέους ξένους φοιτητές Εράσμους 
 • 5 δωμάτια για νέους ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • 1 δωμάτιο για το πρόγραμμα σύντομης διαμονής

Τα 44 δωμάτια για υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) κατανέμονται στα άτομα του ενιαίου καταλόγου που συγκεντρώνουν 25 μόρια και άνω. Πατήστε εδώ για τον ενιαίο κατάλογο όπως διαμορφώθηκε μετά και την αξιολόγηση ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι για το κριτήριο απόσταση τα μέγιστα μόρια είναι 3 (εκ παραδρομής είχαν δοθεί 5 μόρια για Ελλαδίτες, διορθώθηκε).

Τα δικαιούχα άτομα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη για την επιλογή δωματίου, την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, στις 10πμ.

Άτομα που συγκεντρώνουν 24 μόρια και κάτω θεωρούνται επιλαχόντες/ούσες. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και τα τέλη Αυγούστου προκύψουν κενά δωμάτια, αυτά θα προσφερθούν σε επιλαχόντες/ούσες με βάση την κατάταξη μορίων στον πίνακα.