Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου (αιτήσεις 1ης κατανομής)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει την κατανομή δωματίων σε νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (Σεπτέμβρης 2022 - Ιούνης 2023).

Με βάση τον τελικό πίνακα μοριοδότησης (πατήστε εδώ), όπως διαμορφώθηκε από την αξιολόγηση ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα:

Πατήστε εδώ για τον τελικό πίνακα μοριοδότησης και την κατανομή.

Οι δικαιούχοι εστίας θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες απευθείας από τη διεύθυνση της εστίας Απολλώνια για την υπογραφή συμβολαίου και την καταβολή ενοικίου.

Εκκρεμεί η κατανομή περιορισμένου αριθμού δωματίων που έχουν κρατηθεί για φοιτητές/τριες που έλαβαν θέση πρόσφατα με τις διαδικασίες Κενών θέσεων και Ειδικών Κατηγορίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια, αυτά θα δοθούν με βάση ενιαίο κατάλογο επιλαχόντων που θα αναρτηθεί (όλες οι φετινές αιτήσεις στέγασης με 24 μόρια και κάτω). 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει την κατανομή δωματίων σε νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (Σεπτέμβρης 2022 - Ιούνης 2023).

Με βάση τον τελικό πίνακα μοριοδότησης (πατήστε εδώ), όπως διαμορφώθηκε από την αξιολόγηση ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα:

Πατήστε εδώ για τον τελικό πίνακα μοριοδότησης και την κατανομή.

Οι δικαιούχοι εστίας θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες απευθείας από τη διεύθυνση της εστίας Απολλώνια για την υπογραφή συμβολαίου και την καταβολή ενοικίου.

Εκκρεμεί η κατανομή περιορισμένου αριθμού δωματίων που έχουν κρατηθεί για φοιτητές/τριες που έλαβαν θέση πρόσφατα με τις διαδικασίες Κενών θέσεων και Ειδικών Κατηγορίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπάρξουν διαθέσιμα δωμάτια, αυτά θα δοθούν με βάση ενιαίο κατάλογο επιλαχόντων που θα αναρτηθεί (όλες οι φετινές αιτήσεις στέγασης με 24 μόρια και κάτω).