Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων νέων φοιτητών/τριών πτυχίου (κενές/ειδικές κατηγορίες)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης (πατήστε εδώ) των τελευταίων αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου που εξασφάλισαν θέση με κενές θέσεις και ειδικές κατηγορίες για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 71 αιτήσεις. Αριθμός αιτήσεων (8) κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Άλλες δύο (2) αιτήσεις ήσαν μη έγκυρες.  

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. 

Δωμάτιο εστίας θα προσφερθεί στις 17 αιτήσεις που συγκεντρώνουν 25 μόρια και άνω (στην εστία Απολλώνια). Αιτήσεις που συγκεντρώνουν 20 μέχρι 24 μόρια δικαιούνται επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ το μήνα, για δέκα μήνες.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Πέμπτη, 1/9/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Διαθέσιμα δωμάτια εστίας

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και έχοντας προσφέρει δωμάτιο εστίας σε αιτήσεις που συγκέντρωσαν 25 μόρια και άνω, αναμένουμε ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει διαθεσιμότητα 8-11 δωματίων. Πιθανόν και άλλων, αν υπάρξουν αποχωρήσεις.

Τα διαθέσιμα δωμάτια θα δοθούν μέχρι εξαντλήσεως σε αιτήσεις με 24 μόρια και κάτω, με βάση ενιαίο κατάλογο που προκύπτει από το σύνολο των διαδικασιών που έγιναν φέτος (υφιστάμενοι και νέοι φοιτητές πτυχίου). Με βάση τους κανόνες, όταν υπάρχει ισοβαθμία μορίων προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 θα αναρτηθεί ο ενιαίος κατάλογος αιτήσεων με 24 μόρια και κάτω και θα ενημερωθούν τα άτομα που λαμβάνουν τα διαθέσιμα δωμάτια εστίας. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης (πατήστε εδώ) των τελευταίων αιτήσεων που υποβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου που εξασφάλισαν θέση με κενές θέσεις και ειδικές κατηγορίες για διαμονή στις φοιτητικές εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υποβλήθηκαν συνολικά 71 αιτήσεις. Αριθμός αιτήσεων (8) κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Άλλες δύο (2) αιτήσεις ήσαν μη έγκυρες.  

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης. 

Δωμάτιο εστίας θα προσφερθεί στις 17 αιτήσεις που συγκεντρώνουν 25 μόρια και άνω (στην εστία Απολλώνια). Αιτήσεις που συγκεντρώνουν 20 μέχρι 24 μόρια δικαιούνται επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ το μήνα, για δέκα μήνες.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την Πέμπτη, 1/9/2022, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Διαθέσιμα δωμάτια εστίας

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και έχοντας προσφέρει δωμάτιο εστίας σε αιτήσεις που συγκέντρωσαν 25 μόρια και άνω, αναμένουμε ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει διαθεσιμότητα 8-11 δωματίων. Πιθανόν και άλλων, αν υπάρξουν αποχωρήσεις.

Τα διαθέσιμα δωμάτια θα δοθούν μέχρι εξαντλήσεως σε αιτήσεις με 24 μόρια και κάτω, με βάση ενιαίο κατάλογο που προκύπτει από το σύνολο των διαδικασιών που έγιναν φέτος (υφιστάμενοι και νέοι φοιτητές πτυχίου). Με βάση τους κανόνες, όταν υπάρχει ισοβαθμία μορίων προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 θα αναρτηθεί ο ενιαίος κατάλογος αιτήσεων με 24 μόρια και κάτω και θα ενημερωθούν τα άτομα που λαμβάνουν τα διαθέσιμα δωμάτια εστίας. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380