Φοιτητική Εστία ΑΞΙΚ: Αποτελέσματα εισαγωγής νέων φοιτητών 2022-23


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Το Γραφείο Στέγασης του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα εισαγωγής στην εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 που αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές (αναγράφεται ο αριθμός αίτησης).

Η υπογραφή των συμβολαίων διαμονής, η πληρωμή της πρώτης δόσης ενοικίου ύψους €315 (περιλαμβάνει ένα μήνα ως εγγύηση ενοικίου και τα ενοίκια για του μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο), καθώς και η τοποθέτηση των φοιτητών στα δωμάτια θα γίνουν την Δευτέρα 05/09/2022 μεταξύ των ωρών 8:00 – 09:30π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν έντυπο τραπεζικού λογαριασμού τους και να συμπληρώσουν κατάλληλα την εξουσιοδότηση πληρωμής από το FIMAS (πατήστε εδώ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A/A

Αρ.Αίτησης

Πρόγραμμα

Μόρια

1

2022/Α20

HTMΙ

98

2

2022/Α15

HTMΙ

83

3

2022/Α14

HTMΙ

75

4

2022/Α18

HTMΙ

75

5

2022/Α03

CAΙ

73

6

2022/Α17

MTΙ

73

7

2022/Α04

CAΙ

70

8

2022/Α25

MTI

70

9

2022/Α21

ΜΤΙ

65

10

2022/Α24

CAI

65

11

2022/Α22

ΗΤΜΙ

63

12

2022/Α01

MTΙ

60

13

2022/Α05

CAΙ

60

14

2022/Α07

CAΙ

60

15

2022/Α08

CAΙ

60

16

2022/Α10

MTΙ

60

17

2022/Α11

CAΙ

60

18

2022/Α13

MTΙ

60

19

2022/Α23

HTMI

60

20

2022/Α02

MTΙ

55

21

2022/Α06

CAΙ

55

22

2022/Α19

CAΙ

55

23

2022/Α12

CAΙ

50

24

2022/Α16

MTΙ

50

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Το Γραφείο Στέγασης του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα εισαγωγής στην εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 που αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές (αναγράφεται ο αριθμός αίτησης).

Η υπογραφή των συμβολαίων διαμονής, η πληρωμή της πρώτης δόσης ενοικίου ύψους €315 (περιλαμβάνει ένα μήνα ως εγγύηση ενοικίου και τα ενοίκια για του μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο), καθώς και η τοποθέτηση των φοιτητών στα δωμάτια θα γίνουν την Δευτέρα 05/09/2022 μεταξύ των ωρών 8:00 – 09:30π.μ.

Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν έντυπο τραπεζικού λογαριασμού τους και να συμπληρώσουν κατάλληλα την εξουσιοδότηση πληρωμής από το FIMAS (πατήστε εδώ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A/A

Αρ.Αίτησης

Πρόγραμμα

Μόρια

1

2022/Α20

HTMΙ

98

2

2022/Α15

HTMΙ

83

3

2022/Α14

HTMΙ

75

4

2022/Α18

HTMΙ

75

5

2022/Α03

CAΙ

73

6

2022/Α17

MTΙ

73

7

2022/Α04

CAΙ

70

8

2022/Α25

MTI

70

9

2022/Α21

ΜΤΙ

65

10

2022/Α24

CAI

65

11

2022/Α22

ΗΤΜΙ

63

12

2022/Α01

MTΙ

60

13

2022/Α05

CAΙ

60

14

2022/Α07

CAΙ

60

15

2022/Α08

CAΙ

60

16

2022/Α10

MTΙ

60

17

2022/Α11

CAΙ

60

18

2022/Α13

MTΙ

60

19

2022/Α23

HTMI

60

20

2022/Α02

MTΙ

55

21

2022/Α06

CAΙ

55

22

2022/Α19

CAΙ

55

23

2022/Α12

CAΙ

50

24

2022/Α16

MTΙ

50