Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Πρόγραμμα εγγραφών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους/τις Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

Τρίτη

10/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Τετάρτη

11/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Πέμπτη 12/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Παρασκευή 13/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

   

 

5ου - 6ου εξαμήνου

 

 

 

3ου - 4ου εξαμήνου

   

 

1ου - 2ου εξαμήνου

 

 

 

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

 

 

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για όλους τους/τις φοιτητές/τριες, την εβδομάδα 23-27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 έχει επίσης αναρτηθεί ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022/2023 είναι προϋπόθεση για να μπορεί φοιτητής/τρια να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του/της για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση τ πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των εγγραφών.
 • Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν/ήν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες όπως, αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον/την ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον/την εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
 • Φοιτητές/τριες που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει πριν από την περίοδο των εγγραφών για να μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  • Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
  • Τμήμα
  • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος
  • Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

Ειδικά για Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του/της ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του/της Προέδρου Τμήματος.

 • Αποτυχία σε ≥50% των μαθημάτων στο 1ο ή 2ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής/τρια που στο πρώτο ή/και δεύτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του/της αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία είχε εγγραφεί, στο 3ο ή/και 4ο εξάμηνο (αντίστοιχα) δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του/της διδάσκοντος/σκουσας, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών/τριών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου)

 • Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός (Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης)

  25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

  25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τμήματος Νοσηλευτικής)

  25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

  25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών:studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους/τις Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες

Τρίτη

10/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Τετάρτη

11/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Πέμπτη 12/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

Παρασκευή 13/1/2023

(από τις 9 π.μ.)

7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

   

 

5ου - 6ου εξαμήνου

 

 

 

3ου - 4ου εξαμήνου

   

 

1ου - 2ου εξαμήνου

 

 

 

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες (Μάστερ & Διδακτορικού Επιπέδου)

 

 

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για όλους τους/τις φοιτητές/τριες, την εβδομάδα 23-27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 έχει επίσης αναρτηθεί ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022/2023 είναι προϋπόθεση για να μπορεί φοιτητής/τρια να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του/της για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση τ πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των εγγραφών.
 • Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν/ήν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες όπως, αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον/την ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον/την εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
 • Φοιτητές/τριες που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει πριν από την περίοδο των εγγραφών για να μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  • Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
  • Τμήμα
  • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος
  • Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

Ειδικά για Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/τρια, σε συνεννόηση και με έγκριση του/της ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές/τριες που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

Μεταβατική διάταξη: Για όσους/ες είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του/της Προέδρου Τμήματος.

 • Αποτυχία σε ≥50% των μαθημάτων στο 1ο ή 2ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής/τρια που στο πρώτο ή/και δεύτερο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του/της αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία είχε εγγραφεί, στο 3ο ή/και 4ο εξάμηνο (αντίστοιχα) δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του/της διδάσκοντος/σκουσας, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών/τριών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου)

 • Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι/ες να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός (Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης)

  25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

  25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τμήματος Νοσηλευτικής)

  25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

  25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών:studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: