Υποβολή αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών 2022-23 (φοιτητές/τριες πτυχίου)


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Τα βοηθήματα δίνονται με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.

Τα οικονομικά βοηθήματα αφορούν ενεργούς φοιτητές/τριες πτυχίου του 2022-23.Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν δικαιολογητικά για αίτηση μοριοδότησης για Στέγαση (εστία ή επίδομα ενοικίου) για την επόμενη χρονιά 2023-24, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και αυτή την αίτηση καθώς η μοριοδότηση που θα λάβουν για στέγαση θα ληφθεί υπόψη και για τα οικονομικά βοηθήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy και 25 002380 housing@cut.ac.cy 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Τα βοηθήματα δίνονται με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.

Τα οικονομικά βοηθήματα αφορούν ενεργούς φοιτητές/τριες πτυχίου του 2022-23.Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Προσοχή: Φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν δικαιολογητικά για αίτηση μοριοδότησης για Στέγαση (εστία ή επίδομα ενοικίου) για την επόμενη χρονιά 2023-24, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και αυτή την αίτηση καθώς η μοριοδότηση που θα λάβουν για στέγαση θα ληφθεί υπόψη και για τα οικονομικά βοηθήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25002541, stella.theocharous@cut.ac.cy και 25 002380 housing@cut.ac.cy