Φοιτητικές Εστίες 2023/24: Ενδιαφέρει υφιστάμενους φοιτητές πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-24, γίνονται δεκτές αιτήσεις από  φοιτητές/τριες πτυχίου του Πανεπιστημίου καθώς και στρατιώτες που κράτησαν θέση, για διαμονή σε δωμάτια εστιών (του Πανεπιστημίου και της Αρχιεπισκοπής) ή για επίδομα ενοικίου.  

Άτομα που λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν δωμάτιο εστίας, εφόσον συγκεντρώσουν πάνω από 12 μόρια καθίστανται δικαιούχα επιδόματος ενοικίου μέχρι 2,500 ευρώ το χρόνο. 

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας ή επιδόματος θα γνωστοποιηθούν τον Ιούνιο, με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Λόγω τροποποιήσεων στους κανόνες μοριοδότησης, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Δεν ισχύει η περσινή μοριοδότηση. 

Για τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΞΙΚ) που από το Σεπτέμβρη του 2023 θα φοιτούν στην Πάφο, θα υπάρξει σε κατοπινό στάδιο χωριστή ανακοίνωση και διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-24, γίνονται δεκτές αιτήσεις από  φοιτητές/τριες πτυχίου του Πανεπιστημίου καθώς και στρατιώτες που κράτησαν θέση, για διαμονή σε δωμάτια εστιών (του Πανεπιστημίου και της Αρχιεπισκοπής) ή για επίδομα ενοικίου.  

Άτομα που λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν δωμάτιο εστίας, εφόσον συγκεντρώσουν πάνω από 12 μόρια καθίστανται δικαιούχα επιδόματος ενοικίου μέχρι 2,500 ευρώ το χρόνο. 

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας ή επιδόματος θα γνωστοποιηθούν τον Ιούνιο, με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Λόγω τροποποιήσεων στους κανόνες μοριοδότησης, όλοι/ες οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Δεν ισχύει η περσινή μοριοδότηση. 

Για τους/τις φοιτητές/τριες της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΞΙΚ) που από το Σεπτέμβρη του 2023 θα φοιτούν στην Πάφο, θα υπάρξει σε κατοπινό στάδιο χωριστή ανακοίνωση και διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Για οποιεσδήποτε απορίες αποτείνεστε στο γραφείο Στέγασης, τηλ. 25 002380 και housing@cut.ac.cy